«Πρώτη ελληνίς χορεύσασα με τον Όθωνα εν Κερκύρα ήτο ζακυνθία»


«Πρώτη ελληνίς χορεύσασα με τον Όθωνα εν Κερκύρα ήτο ζακυνθία, η μήτηρ του αειμνήστου Διονυσίου Ξένου, θυγάτηρ Ναθαναήλ του Βολτέρρα, όντος τότε Εισαγγελέως εν Κερκύρα εις αντικατάστασιν του Τακτικού Γερουσιαστού.
«ΖΑΚΥΝΘΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1907»,
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. ΖΩΗ, ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΛΟΓΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΩΝ, 1906