ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΩΝΙΑΣ: Λόγοι επικήδιοι. Σάτιρα

 

Μ’ επείραξαν, πολλάκις, λόγοι επικήδειοι,
πού ενίοτε φονιάδες,
κλέφτες, κοψολαρυγγάδες,
γίνονται δια των ρητόρων μεγάλοι και αΐδιοι.
Κι’ αναγκάστηκα να φύγω εκ κηδείας, χωρίς να θέλω,
μην ο άγγελος εκείνος,
ο ψυχήν λευκός σαν κρίνος,
σηκωθεί από την κάσσα και μ’ αρπάξει το καπέλο!

Μ’ επείραξαν πολλάκις γούμενοι και αρχιμανδρίται,
όταν άκουσα να λένε κάτι τι για ηθική,
και τόσο τους φοβήθηκα,
που έντρομος απομακρύνθηκα,
θηλυκώνων το ξωφόρι κι ασφαλίζων το βρακί.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΩΝΙΑΣ,
Σατιρικό περιοδικό «Αγκάθι». Εκδότης Σπύρος Μαρίνος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΩΝΙΑΣ:
Ο Ιωάννης Κολώνιας (Ζάκυνθος 1868 – Καρυές Αγίου Όρους 1917) σπουδαίος σατιρικός ποιητής, που εξαιτίας της καυστικότατης πένας του προκαλούσε παντού έχθρες και διωγμούς κάνοντας έτσι τη ζωή του δυστυχισμένη, αλλά και μην μπορώντας να σταματήσει να γράφει.
Αφού έζησε αρκετά στη Ζάκυνθο έφυγε στην Αθήνα, όπου εργάστηκε ως υπάλληλος της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Στη συνέχεια βρέθηκε να εργάζεται στο τηλεγραφείο Καλαμών για να καταλήξει στις Καρυές του Αγίου Όρους, όπου πέθανε αλκοολικός.