Παραστάσεις όπερας στη Ζάκυνθο στο διάστημα 1851-1864

Στη Ζάκυνθο του 19ου αιώνα λειτουργεί το θέατρο «Απόλλων» από το 1835 μέχρι το 1870. Πρώτος ιδιοκτήτης του υπήρξε ο Ιταλός επιχειρηματίας-διευθυντής θιάσου ποικίλων θεαμάτων Gaetano Mele. Υπήρξε το πιο μακρόβιο και οργανωμένο χειμερινό θέατρο της Ζακύνθου πριν από την Ένωση.

Στο θέατρο αυτό κατά το διάστημα 1851-1864 δόθηκαν οι εξής παραστάσεις όπερας:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σαμπάνης, Κ. (2011). Η όπερα στην Αθήνα κατά την Οθωνική περίοδο (1833-1862) μέσα από τα δημοσιεύματα του τύπου και τους περιηγητές της εποχής (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή). Αθήνα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Μουσικών Σπουδών