ΝΙΚΟΛΟΣ ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ: Το παράπονο του λαού, σάτιρα, 1804


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ΝΙΚΟΛΟΣ ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ  (Ζάκυνθος, 1741- 1813) | Σημαντικός Ζωγράφος, σατιρικός ποιητής, αγιογράφος και κληρικός.
[Εικόνα: Αυτοπροσωπογραφία Νικολού Κουτούζη (Ζάκυνθος. Συλλογή Δ. Ρώμα)]

Το ποίημα δημοσιεύεται φωτοαναστατικά από το βιβλίο του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΘΑ “ΤΟ ΕΝ ΖΑΚΥΝΘΩ  ΑΡΧΟΝΤΟΛΟΓΙΟΝ  ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΠΟΛΑΡΟΙ”, πρόλογος.