Ένα κανίσκι από το Κερί, το Σεπτέμβριο 1927

Από τα ύψη του Κεριού
σου στέλλω τα πουλιά μου
είναι παχειά και νόστιμα
αγαπητέ Θωμά μου.

Μοίραστα εις ταις φίλες σου
χωρίς πολλή φαωμάρα
Κι ας φάη το χονδρύτερο
καμμία σαραντάρα.

Ταύτα, και μένω πάντοτε
μετά πολλής αγάπης
ο ξακουσμένος κυνηγός
Ευστάθιος Χαριάτης.

 

 

 

 

 

[Ποήμα με το οποίο συνόδευσε το δώρο του στον φίλο του Θωμά, που του έστειλε στη Χώρα από το χωριό Κερί, όπου είχε εγκατασταθεί κατά την κυνηγετική περίοδο ο  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡΙΑΤΗΣ (1878-1935), σατιρικός ποιητής και διευθυντής της Ιονικής Τράπεζας. Πατέρας της εικαστικού Κατερίνας Χαριάτη- Σισμάνη (1911-1990)]