Σχέδιο

* …Δεν υπάρχει προηγούμενο κυβέρνησης που να στερείται σχεδίου, έστω «ανόητου». * Η εφαρμογή του προϋποθέτει ικανότητες· πρωθυπουργού πρώτα και υπουργών!
* Το γεγονός της κατατρομοκράτησης του ελληνικού λαού για να υποκύψει δεχόμενος σκληρά μέτρα, προϋπέθετε σχεδιασμό άρα και ικανότητες!
* Τώρα, τροϊκανοί και εγχώριοι “οδύρονται” πως τα μέτρα απέτυχαν λόγω ανίκανου πρωθυπουργού (αυτό δείχνει η στοχοποίησή του!)

* Ας σκεφθούμε λίγο!

* Αν ο αρχηγός ήταν ανίκανος, οι ικανοί υπουργοί έπρεπε να τον συγκρατήσουν με κάθε πρόσφορον μέσον! Το να δέχονται να εφαρμόζουν “ανόητες” οδηγίες, τους καθιστά δειλούς και ανάξιους!

* Αν ο αρχηγός ήταν ικανός και οι υπουργοί ανίκανοι, έπρεπε να αποπεμφθούν. Αυτοί όμως με τη νέα κυβέρνηση αναβαπτίσθηκαν – επιβραβεύθηκαν!

* Διότι έφεραν σε πέρας το “Σχέδιο” και πέτυχαν!

– “Πέρασαν” με νόμους όσα θέλησαν (τη διάλυση όλων των δομών -σωστών ή όχι, την εξαθλίωση του λαού)!

* Δεν ήθελαν να αγγίξουν “εαυτούς και αλλήλους” τους στυλοβάτες του συστήματος!

– Δεν θα ‘χουμε τόπο να σταθούμε· ξεπουλιέται!

* Προσκυνήσανε και σπρώχνουν τον Λαό να προσκυνήσει!

ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΓΕΡΟ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ…!».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ