Ας μου το επιτρέψει ο Μεγάλος Ζακύνθιος

ΩΔΗ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΛΟΧΟ

Ἄς μή βρέ­ξει πο­τέ
τό σύν­νε­φον, καί ὁ ἄ­νε­μος
σκλη­ρός ἄς μή σκορ­πί­σει
τό χῶ­μα τό μα­κά­ριον
πού σᾶς σκε­πά­ζει.

Ὦ γνή­σια τῆς Ἑλ­λά­δος
τέ­κνα ψυ­χαί πού ἐ­πέ­σα­τε
εἰς τόν ἀ­γώ­να ἀν­δρεί­ως,
τάγ­μα ἐ­κλε­κτῶν Ἡ­ρώ­ων,
καύ­χη­μα νέ­ον.

Έλληνες της πατρίδος
και των προγόνων άξιοι·
Έλληνες σεις, πώς ήθελεν
άπό σας προκριθείν
άδοξος τάφος;

Ἀν­δρέ­ας Κάλ­βος

_____________________________________
ΩΔΗ ΣΤΟΝ ΑΝΙΕΡΟ ΛΟΧΟ ΤΩΝ ΕΦΙΑΛΤΩΝ

Ας ήταν να βρέξει
το σύννεφο, να ξεπλύνει
τη βρομιά σας, και ο άνεμος
σκληρός ας σκορπίσει
την κόπρο των πράξεών σας.

Ώ νόθα και ανάξια
της Ελλάδος τέκνα,
ψυχαί προδοτικαί
που την πατρίδα
εις τους ξένους παραδώσατε
τάγμα εφιαλτών και νενέκων.

Εχθροί της πατρίδος
και των προγόνων ανάξιοι
ανθέλληνες σεις, πώς ήθελεν
από σας προκριθείν
δια την πατρίδαν
άδοξος τάφος;

Βασίλης Ν. Τριανταφυλλίδης

ΧΑΡΡΥ ΚΛΥΝΝ

http://harryklynn.blogspot.com/2011/08/blog-post_1124.html

1 σχόλιο

  • Τα προφήτευε ο Χάρρυ Κλυνν από την δεκαετία του ’80 και γελούσαμε, αντί να κλάψουμε και να οργισθούμε. Δεν εξαιρώ εαυτόν.

Κλικάρετε εδώ για να σχολιάσετε