Το κατά Θεριακλήν ευαγγέλιον

Εν αρχήν ην ο Αβραμόπουλος.
Και είπεν ο Αβραμόπουλος, απαγορευθήτω το κάπνισμα εις πάντας τους κλειστούς χώρους καθ’ άπασαν την επικράτειαν.
Πάντας;
Πάντας.
Και διαμαρτυρήθησαν οι μαγαζατόροι, και είπαν αυτώ, ω υπουργέ, επιτραπείτω το κάπνισμα εις τινάς των κλειστών χώρων, ειδεμή γαρ φαλιρισθήσωμεν.
Και είπεν ο Αβραμόπουλος, εξαιρεθήτωσαν οι χώροι οι έχοντες επιφάνειαν κάτω των εβδομήκοντα τετραγωνικών.
Και εξαιρέθησαν οι χώροι, και ήσαν όλοι πολλά ευτυχείς.
Και διαμαρτυρήθησαν οι μαγαζατόροι, οι έχοντες χώρους επιφανείας εβδομήκοντα και ενός τετραγωνικών, και είπαν αυτώ ότι πολλά μεγάλη η αδικία και ότι ούτοι γαρ φαλιρισθήσωσι.
Και είπεν αυτός, “χμμμ”.
Και είπεν ο Αλογοσκούφης, αυξηθείτω ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης επί των προϊόντων καπνού.
Και ο ειδικός φόρος ηυξήθη.
Και η απαγόρευσις επήγε περίπατον, ότι πολλά τα έσοδα δια το δημόσιον ταμείον αμήν.
Και εντουμανιάσθησαν εκ νέου οι χώροι των καφενείων και εστιατορίων και ζυθοποτείων καθ’ άπασαν την επικράτειαν,
Και εφλόμωσαν οι άκαπνοι και διαμαρτυρήθησαν
Και ο Χρήστος Μιχαηλίδης διέρρηξε τα ιμάτια αυτού
Και γενομένων εκλογών απηλλάγη η κυβέρνησις Κωνσταντίνου του Β’ του Καραμανλέως του εκ Ραφήνης
Και το ζήτημα ελησμονήθη ότι ενέσκηψεν η τρόικα και το μνημόνιον και αι επτά πληγές του φαραώ
Και λεφτά δεν υπάρχουσι
Και είπεν η Μαριλίζα, ξανααπαγορευθήτω το κάπνισμα εις πάντας τους κλειστούς χώρους καθ’ άπασαν την επικράτειαν.
Και ουδεμίαν εξαίρεσιν προέβλεψεν
Και απαγορεύθησαν τα τασάκια και εστάλησαν εις το πυρ το εξώτερον
Και εξήλθασιν αι δημοτικαί αστυνομίαι με τα μπλοκάκια αυτών
Και έρραψον κουστουμάκια εις πάντας τους παραβάτας
Πάντας;
Ε όχι και πάντας.
Και εγένετο οχλαβοή μεγάλη και ταραχή και κοπετός εν αυτοίς
Και διαμαρτυρήθησαν εκ νέου οι μαγαζατόροι εις άπασαν την επικράτειαν ότι ελαττούται το ποίμνιον αυτών και ότι φαλιρισθήσωσι
Και κατέβασαν τα ρολά των καταστημάτων αυτών και συνετάγησαν εις πλατείαν Κλαυθμώνος και οδύροντο
Και εγένετο ανασχηματισμός και η Μαριλίζα ανασχηματίσθη
Και εγένετο Λοβέρδος.
Και εγένοντο δημοτικές εκλογές, και εξηφανίσθησαν οι δημοτικοί αστυνομικοί εκ των οδών
Ότι πολλά μεγάλη η ανάγκη των ψήφων δια τας δημοτικάς αρχάς αμήν.
Και επανήλθον τα τασάκια επί των τραπεζών ημών
Και εντουμανιάσθησαν εκ νέου οι χώροι των καφενείων και εστιατορίων και ζυθοποτείων καθ’ άπασαν την επικράτειαν,
Και εφλόμωσαν οι άκαπνοι και διαμαρτυρήθησαν,
Και είπεν Λοβέρδος, ότι επανεξετάση το ζήτημα ότι μεγάλη γαρ η κρίσις και αναγκαία τα έσοδα τοις μαγαζατόροις και τω δημοσίω ταμείω αμήν
Και ότι υστέρησαν αι εισπράξεις του ΦΠΑ πρόσχωμεν
Και η περαίωσις δεν αποδίδει πουναπάρειοδιάολος
Και επανεξετάζεται το ζήτημα και βαίνωμεν προς άρσιν της απαγορεύσεως αμήν
Ότι το μυστήριον τούτο μέεεεεεεεγα εστίιιιιιιιι

ΧΑΣΟΔΙΚΗΣ

http://xasodikis.blogspot.com/

2 σχόλια

 • Δίκην χαζού και φλυαρίας οι έτεροι σιωπούν ή ολιγομιλούν.
  Όχι όλοι όμως.
  Οι καρδιοπάθειες, τα εμφυσήματα και οι καρκινοπάθειες συμπεριλαμβανομένων όλων των ηλικιών και φύλου ευδοκιμούν.
  Λυπηρός Λοβέρδος έδωκε χάρη δανεική, χαμογελαστός Χάρος λαμβάνει τα οφειλούμενα, κερδοφόρο το κεφάλαιο, αβάσταχτο το επιτόκιο, και οι δαπάνες Υγείας θα πάνε πάλι για νέα ρεκόρ.

  Θεριακλήδες και θεριακλήδουσες στοπ στην καπνοντόπα.
  Μαζί με τα μουστάκια σας θα κάψετε και μερικά χιλιάρικα το άτομο τον χρόνο, ιδιωτικά κέρδη άσωτων βιομηχανιών και φοροκαύσιμο για τις αμαρτωλές κρατικές επιδοτήσεις.

  Μϊα απ’αυτές;
  Είναι αλήθεια ότι στα ΤΕΙ οι εκδρομές στο εξωτερικό των μεσήλικων και γηραιών καθηγητών με τις “εγγονές” σε ηλικία φοιτήτριες για “πρακτική εξάσκηση” είναι της τάξης μερικών δεκάδων χιλιάδων ευρώ για τον κάθε ερώτυλο καθηγητή αθώο θύμα του τριτοηλικιακού έρωτα μπερμπάντη;

Κλικάρετε εδώ για να σχολιάσετε