Ποιοι, και τι ήταν ακριβώς οι Χάζαροι

Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, χρειάζεται εκτενής έρευνα που σε αυτή όμως την περίπτωση γίνεται πιο δύσκολη εξ’ αιτίας της λιγοστής διαθέσιμης βιβλιογραφίας. Είναι φανερό ότι έχουν γίνει εσκεμμένες προσπάθειες στο πέρασμα των αιώνων για να εξαλειφθεί κάθε ίχνος αυτής της κάποτε μεγάλης εμπορικής αυτοκρατορίας, “που ήταν τοποθετημένη στο ανατολικό άκρο της Ευρώπης ανάμεσα στον Καύκασο και τον Βόλγα και πάνω στον τερά¬στιας εμπορικής σημασίας δρόμο που ένωνε την Κίνα με την Ευρώπη, γνωστό με το όνομα “Δρόμος του Μεταξιού”.

Με τον όρο μεγάλο εμπορικό έθνος αναφέρομαι στο παρελθόν γιατί σαν έθνος οι Χάζαροι δεν υπάρχουν πια. Ο λαός όμως εξακολουθεί να ζεί και να ευημερεί, διαθέτοντας έναν πανίσχυρο σκληρό πυρήνα με δυνατότητα άσκησης επιρροής πάνω & ολόκληρη την Υφήλιο. Αυτή είναι επιγραμματικά η ιστορία τους.
Η στρατηγική θέση της αυτοκρατορίας των Χαζάρων πάνω στον Δρόμο του Μεταξιού ήταν ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στην εδραίωση της επιρροής τους όχι μόνο στην περιοχή της Μικρός Ασίας, αλλά και σε ολόκληρο τον τότε πολιτισμένο κόσμο, περίπου από τον 7ο ως τον 13ο αιώνα μ.Χ. Όλοι οι ηγέτες των μεγάλων δυνάμεων της εποχής εκείνης είχαν κατά καιρούς συναλλαγές με τους Χάζαρους, τους οποίους θεωρούσαν πολύτιμους εμπορικούς εταίρους. Ο βασικός όμως λόγος της συνεργασίας ήταν γιατί αποτελούσαν οχυρό ενάντια στην αραβική επέκταση στην ανατολική Ευρώπη. Οι Χάζαροι είχαν διακριθεί εκτός από το εμπόριο και στην τέχνη του πολέμου. Ήταν δεινοί πολεμιστές και διέθεταν τέλεια οργανωμένο στρατό, ικανό να προασπίσει τα εδάφη τους. Έτσι έγιναν οι φυσικοί σύμμαχοι των ευρωπαϊκών δυνάμεων εναντίον των αραβικών εθνών φορέων του Μωαμεθανισμού (ή των φυλετικών ομάδων πού διέδιδαν τον Ισλαμισμό). Οι φιλικές επαφές με την Δύση αποτέλεσαν για τους Χάζαρους την κύρια πηγή εσόδων (από το εμπόριο) την οποία και εκμεταλλεύθηκαν και για πολιτικούς σκοπούς. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει τίποτα το ασυνήθιστο. Ο ιστορικός νόμος υπαγορεύει ότι κάθε έθνος πρέπει να αυτοπροστατεύεται και να αναπτύσσεται. Οι Χάζαροι όμως ήταν κάτι περισσότερο από μία συνηθισμένη φυλή. Οι στόχοι και τα σχέδια τους ήταν πέρα από αυτό που μπορούσαν να συλλάβουν με την συμβατική λογική τους τα υπόλοιπα έθνη της εποχής εκείνης καθώς και τα έθνη – κράτη των μεταγενεστέρων εποχών.

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ
Για να κατανοήσουμε καλύτερα τους στόχους των Χαζάρων πρέπει πρώτα να πάρουμε μία ιδέα για τον πολιτισμό τους, ο οποίος σε μερικά σημεία ομοί¬αζε με τον Σαμανισμό και σε κάποια άλλα υπήρξε μοναδικός. Ο πνευματικός κόσμος ήταν γι αυτούς καθημερινό βίωμα και όχι μέρος μίας θρησκευτικής δοξασίας όπως συμβαίνει στον μονοθεϊσμό. Η μοναδικότητα τους έγκειται στο γεγονός ότι οι Δυτικοί τους θεωρούσαν υπολογίσιμη δύναμη παρ’ ότι οι Χάζαροι ήταν παγανιστές και για αυτό στα μάτια τους φάνταζαν κατώτεροι. Η αδυναμία να αξιολογήσουν και να εκτιμήσουν τις ικανότητες και την πραγματική ιδιοσυ¬στασία των Χαζάρων θα καθιστούσε αυτούς τους λαούς εύκο¬λη λεία στις ορέξεις των δαιμό¬νιων αυτών ανθρώπων. Αντίθετα με άλλους παγανιστικούς λαούς οι Χάζαροι ήταν αρκετά προηγμένοι, διέθεταν άρτια οργανωμένο εμπορικό δίκτυο και έκαναν χρήση εξελιγμένων εμπορικών πρακτικών.
Οι Χάζαροι δεν ανήκαν σε καμία από τις μεγάλες θρησκείες γι’ αυτό και οι Δυτικοί δεν τους θεώρησαν ως απειλή για τα συμφέροντα τους. Αντιθέτως το εμπόριο ανάμεσα στους δύο πολιτισμούς γνώρισε μεγάλη άνθιση. Όμως οι εκπρόσωποι των τριών κυρίαρχων δογμάτων, του χριστιανικού, του εβραϊκού και του μουσουλμανικού θέλησαν να προσηλυτίσουν τους Χάζαρους. Ο καθένας στην δική του πίστη. Και οι Χριστιανοί και οι Άραβες είχαν βλέψεις.στην αυτοκρατορία των Χαζάρων. Ήταν γι’ αυτούς ένας πολύτιμος λίθος τον οποίο ποθούσαν να αποκτήσουν. Ήξεραν όμως ότι δεν ήταν σε θέση να την κυριεύσουν. Και οι δυο πλευρές είχαν κάνει απόπειρες στο παρελθόν. Αυτές οι απόπειρες δεν στέφθηκαν με επιτυχία. Οι Χάζαροι είχαν επίσης να αντιμετωπίσουν επιδρομές νομαδικών φύλων που εμπόδι¬ζαν την ομαλή διεξαγωγή του εμπορίου. Είχαν βέβαια αντιληφθεί τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις τρεις μεγάλες θρησκείες και τις προσπάθειες να τους προσηλυτίσουν. Αφιέρωσαν λοιπόν, πολλή σκέψη για να χαράξουν τον δικό τους άξονα δράσης σ’ αυτό το πολιτικό παιχνίδι.
Ο επίσημος, αλλά όχι και πραγματικός ηγέτης των Χαζάρων ήταν ο μονάρχης τους στον οποίον είχαν δώσει την προσφώνηση: “Χάγκαν” . Η επιλογή του γινόταν (λίγο – πολύ) κατά τύχη, από τους πραγματικούς εξουσιαστές της χώρας, η ταυτότητα των οποίων παραμένει μέχρι σήμερα άγνωστη.
Ξέρουμε μόνο γι’ αυτούς ότι προέρχονταν από την εύπορη τάξη των εμπόρων και ότι εξασκούσαν μαγεία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δρούσαν σαν μία αποκρυφιστική, μυστική ομάδα.
“Μέρος της κουλτούρας του λαού των Χαζάρων ήταν και η “ανταλλαγή ταυτότητας” με αγνώστους. Αυτό συνέβαι¬νε συνήθως κατά τη διάρκεια μεγάλων ταξιδιών. Οι νυχτε¬ρινοί καταυλισμοί ήταν τόποι συνάντησης για τους Χάζαρους. Δίπλα στην φωτιά, οι κουρασμένοι ταξιδιώτες αντάλλασσαν τις εμπειρίες τους σχετικά με την οικογένεια, τις δουλειές κτλ. Αρκετές φορές κατέληγαν να τις ανταλλάξουν κυριολεκτικά. Δηλαδή, ο ένας έπαιρνε το παρελθόν του άλλου και ζούσε την υπόλοιπη ζωή του με διαφορετικό όνομα, διαφορετική οικογένεια και τρόπο ζωής.
Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του πολιτισμού τους. Μας βοηθάει να κατανοήσουμε γιατί ενώ οι Χάζαροι εξέλειπαν ως έθνος, μπόρεσαν να επηρεάσουν το μέλλον του κόσμου.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΣ
Έπρεπε λοιπόν να θέσουν σε εφαρμογή κάποίο σχέδιο. Οι συνεχείς πόλεμοι και αψιμαχίες στα σύνορα της επικράτειας τους, σταδιακά τους εξαντλού¬σαν και διατάρασσαν το εμπόριο που τους είχε προσδώσει κύρος στις σχέσεις τους με τα άλλα έθνη. Η ηγετική ομάδα κατέστρωσε ένα πρωτοποριακό και τολμηρό σχέδιο που απαιτούσε απόλυτη μυστικότητα για να επιτύχει. Ήταν άγνωστο πόσο οι μυημένοι θα κρατούσαν το στόμα τους “σφραγισμένο”. Ίσως έως ότου αποκτούσαν αδιαμφισβήτητη δύναμη, και ίσως για πάντα. Το πρώτο στάδιο του σχεδίου τους περιλάμβανε μία “πολεμική” συνάντηση. Δηλαδή, μια αντιπαράθεση των μεγαλύτερων θεωρητικών του Μωαμεθανισμού, του Ιουδαϊσμού και του Χριστιανισμού. Στάλθηκαν προσκλήσεις στους εκπροσώπους και των τριών δογμάτων να παραστούν ενώπιον του Χάγκαν μέσα σε διάστημα τριών ετών, διορία που κρίθηκε απαραίτητη για να προετοιμαστούν και να μάθουν την γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα των Χαζάρων. Σκοπός της συνάντησης ήταν να εκθέσει ο καθένας τα πλεονεκτήματα του θεωρητικού και τελετουργικού μέρους της δικής του θρησκείας ώστε ο Χάγκαν να αποφασίσει ποιο δόγμα θα ασπαζόταν ο λαός του για να γίνει δεκτός στον πολιτισμένο κόσμο.
Τα πράγματα ήρθαν όπως ακριβώς τα περίμεναν. Οι αντιπρόσωποι ανέπτυξαν την επιχειρηματολογία τους και πίστεψαν (ο καθένας ξεχωριστά) ότι είχαν νικήσει και ότι ο Χάγκαν θα επέλεγε το δικό τους δόγμα, ως το βασικό δόγμα του λαού των Χαζάρων. Οι έξοχοι διπλωματικοί χειρισμοί του Χάγκαν και των συμβούλων του είχαν φυτέψει βαθιά τον σπόρο της εμπιστοσύνης στο μυαλό των λογίων επισκεπτών τους.
Τα λάφυρα της διανοητικής αυτής νίκης των Χαζάρων ήταν σπουδαία. Οι ιεραρχίες και από τις τρεις θρησκείες δέχτηκαν Χάζαρους στον εσωτερικό τους πυρήνα και τους αποκάλυψαν τις μυστικές επιδιώξεις των χωρών τους.

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥΣ
Η μυστική δράση των Χαζάρων διατηρούσε πάρα πολύ καλά το απόρρητο της και από τα τρία δόγματα, καθώς το καθένα αγνοούσε τι συνέβαινε στα άλλα δυο. Δρώντας λοιπόν εκ των ενδω οι Χάζαροι χειρίζο¬νταν τις καταστάσεις προς το συμφέρον τους, αυξάνοντας την επιρροή τους στις διεθνείς εξελίξεις από εκείνη την εποχή ως τις μέρες μας. Η αυτοκρατορία τους είχε πια εκπληρώσει τον σκοπό της ύπαρξης της. Οι Χάζαροι με την πάροδο του χρόνου παρείσφρυσαν στους γειτονικούς λαούς υιοθετώντας τα έθιμα και την κουλτούρα τους. Προχώρησαν μάλιστα και στην ίδρυση ξεχωριστών μυστικών ταγμάτων σε κάθε θρησκεία. Ο εσώτερος κύκλος της ηγετικής κάστας των Χαζάρων δημιούργησε ένα δίκτυο ελέγχου στα υψηλότερα κλιμάκια κάθε θρησκευτικού οργανισμού. Αιώνες πέρασαν χωρίς να το πάρει είδηση και ο πιο φημισμένος λόγιος της κάθε μίας θρησκείας.
Οι τρεις μυστικές αδελφότητες που ίδρυσαν οι Χάζαροι ήταν η Μουσουλμανική Αδελφότητα, το Τάγμα των Ναϊτών και οι Σιωνιστές. Αυτές έπηρεαζονταν από εξωτερικούς παράγοντες τους οποίους καθόριζαν αφανείς δυνάμεις. Οι δυνάμεις αυτές λειτουργούσαν κάτω από αυστηρότατο ιεραρχικό έλεγχο. Ο σκοπός ήταν να μην ξεπεράσει καμία αδελφότητα σε ισχύ τις άλλες δύο. Γι’ αυτό συνάπτονταν συνεχώς συνθήκες που κρατούσαν τις ισορροπίες ανάμεσα στις αδελφότητες. Παραδείγμα¬τος χάριν, οι Ναΐτες πολεμούσαν τους Μουσουλμάνους. Η Εκκλησία αντάμειψε την γενναιότητα τους στο πεδίο της μάχης δίνοντας τους εκτάσεις γης. Οι Εβραίοι (Χάζαροι) έμποροι τους δάνεισαν χρήματα για να εγκαθιδρύσουν φεουδαρχικό σύστημα. Σαν αντάλλαγμα οι Ναΐτες τους παραχώρησαν προνόμια στην διεξαγωγή του εμπορίου. ‘Οσο περνούσε ο χρόνος, οι έμποροι πλούτιζαν και δάνειζαν βασίλεια και άλλους οργανισμούς με επιρροή. Συν τοις άλλοις, έγιναν και οι πιστωτές της Ευρώπης. Συνήθιζαν να δίνουν πολεμικά δάνεια και στους δύο αντιπάλους. Έτσι βρίσκονταν πάντα στο πλευρό του νικητή. Η αλήθεια είναι ότι ο πλούτος τους έπαιζε καθοριστικό ρόλο στην έκβαση των πολέμων.
Ο Βασιλιάς της Γαλλίας και η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που εκείνη την εποχή είχε την έδρα της στην Αβινιόν, έβλεπαν με πολλή ανησυχία τους Ναΐτες να αποκτούν ολοένα και περισσότερη δύναμη. Τους θεώρησαν απειλή στην δική τους κυριαρχία. Αποφάσισαν να δώσουν ένα τέλος. Κατέσχεσαν τις περιουσίες τους και εκτέλεσαν πολλά μέλη του τάγματος. Όσοι από αυτούς απέμειναν ρίζωσαν στα μεσαία στρώματα. Από εκεί ξεφύτρωσαν μικρότερα τάγματα, παρακλάδια του παλαιότερου Ιπποτικού Τάγματος. Ένα από αυτά ήταν και οι Ελευθεροτέκτονες. Αυτά οργάνωσαν συνωμοσίες και υποκίνησαν λαϊκές εξεγέρσεις με αποκορύφωμα την Γαλλική Επανάσταση που έφερε μια νέα αυγή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Έως τις μέρες μας υπάρ¬χουν, και διαδραματίζουν βασικό ρόλο οικογένειες που συμμετείχαν σ’ αυτή την αναπόφευκτη χειραγώγηση της μάζας, δήθεν στο όνομα της δημοκρατίας, για να αποκτήσουν επιρροή και εξουσία. Ποια είναι η σχέση τους με την αρχαία δύναμη των Χαζάρων λίγοι είναι σε θέση να γνωρίζουν. Ορισμένοι εντοπίζουν αυτήν την σχέση στους “Ιλλουμινάτους”. Τουλάχιστον όσον αφορά στα δυτικοχριοτιανικά εσωτεριστικά τάγματα ίσως αυτό να αληθεύει. Υπάρχουν όμως στοιχεία που θολώνουν την εικόνα. Συγκεκριμένα λέγεται ότι ο Β’ Παγκόσμιος ήταν το αποτέλεσμα αποσχιστικών τάσεων μέσα στους κόλπους του Τάγματος. Οι Βαυαροί Ιλλουμινάτι που ίδρυσε ο Βάϊσχαουπτ (Εβραίος) προσπάθησαν να ανατρέψουν το αρχικό επίσημο τάγμα. Όποια όμως πλευρά κι αν επικρατούσε, το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο σύμφωνα με τις μεθόδους των Χαζάρων. Μπορεί οι σημερινές δυτικού τύπου δημοκρατίες να έχουν υλιστικά κίνητρα και να επιδιώκουν βασικά τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών του πλανήτη, οι δυνάμεις όμως που τα ξεκίνησαν όλα αυτά έχουν σαν τελικό στόχο την κυριότητα και τον έλεγχο των ψυχών της ανθρωπότητας. Για να αποδώσουν καρπούς οι προσπάθειες τους πρέπει με κάθε μέσο, όσο ύπουλο και αν είναι αυτό να εμποδίσουν τις ψυχές των ανθρώπων να αφυπνιστούν. Με την επιβολή πολιτιστικών προτύπων που βασίζονται μόνο στην ύλη, οι ψυχές που πέφτουν σε λήθαργο προσφέρονται βορά σε ανώτερες οντότητες οι οποίες για να διατηρηθούν στην ζωή απορροφούν ψυχική ενέργεια “Όμως, όπως η ύλη, έτσι και το πνεύμα δεν καταστρέφεται. Ωστόσο, η κατάσταση του μπορεί να μεταλλαχθεί και να απορροφηθεί η ενέργεια του. Είναι στο χέρι όλων μας να επαγρυπνούμε ενάντια στους κινδύνους που μας περιστοιχίζουν. Είτε αυτοί είναι υλικοί είτε είναι άϋλοι.

[Το παρόν είναι απόσπασμα ενός άρθρου που έγραψε και δημοσίευσε ο Άλλαν Κουκ (Allan Cooke), τον Σεπτέμβριο του 1990].

από το blog ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
http://antipliroforisi.blogspot.com/2008/12/blog-post_3174.html

Δείτε επίσης και:
http://www.tdhs-nw.org/keep_current/news.php3?valid_id=11116#rabbi

16 σχόλια

 • @nikos demonicos: Θαύμασε σχόλιο της κυρίας χωρίς εισαγωγικά που σου θίξαμε! Συμπεριφορά αληθινής κόμησας! Να την χαίρεσαι κι αυτήν και την ευγένειά της!

 • Oi xazaroi htan kite runners eixan antoxes kai ypila fronimata alla oi symaxoi tous afisan anelehtous. telika oles oi aytokratories 3epeutoun mia mera

 • @ KAKOTYXO: Συνεχίζεις να μην αντιλαμβάνεσαι. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για ό,τι λέει, γράφει και πράττει. Ο υβριστής εκτίθεται και όχι ο υβριζόμενος. Όταν προσβάλλης με τον τρόπο που προσέβαλες την κ. perldion (ακόμη και σήμερα το κάνεις) εσύ μειώνεις το μέτρο της αξιοπρεπείας σου.
  Απ’ αφορμή των λεγομένων σου σε εξύβρισα. Νομίζεις ότι κέρδισα ή έχασα με τούτο;
  Αυτό μπορείς να το κατανοήσης;

 • @nicolaos demonicos: Συμπεραίνεις πως “δεν αντιλαμβάνομαι” και δεν “κατανοώ”, επειδή δεν συμφωνώ μαζί σου. Αυτό κατά την δική σου αντίληψη σημαίνει πως δεν καταλαβαίνω! Καταλαβαίνω, έννοια σου, τα μαθήματα της πρώτης Δημοτικού που πας να κάνεις.
  Εκτός όμως από τη θεωρία υπάρχει και η πράξη. Δεν “προσβάλλω” άλλον εκτός από την perldion. To έχεις αντιληφθεί και κατανοήσει;
  Μόνο αυτή προσβάλλει και βρίζει τους πάντες εδώ. Αυτή η παντογνώστρια του τίποτα! Η κομπλεξικιά! Η γλωσσοκοπάνα! Που ποτέ δεν έχει ζητήσει συγνώμη για τους πνευματικούς και τους γλωσσικούς εμετούς της.
  Εγώ δεν ξέρω άλλον τρόπο να την αντιμετωπίσω για να περιορισθεί και να κατεβάζει λιγότερο το επίπεδο εδώ. Που κανείς δεν τολμά να αφήσει σχόλιο μήπως και του την πέσει με τις αρλουμποβρισιές της. Αυτά δεν τα βλέπεις;
  Ουστ και πάλι ουστ!

 • @ KAKOTYXO: Για τελευταία φορά.
  Έστω ότι κ. perldion «προσβάλλει και βρίζει τους πάντες εδώ»· έστω ότι είναι «η παντογνώστρια του τίποτα!»· έστω ότι είναι «κομπλεξικιά!»· έστω ότι είναι «γλωσσοκοπάνα!»· έστω ότι μεταχειρίζεται μόνον «αρλουμποβρισιές» στον λόγο της· έστω ότι ουδέποτε «έχει ζητήσει συγνώμη για τους πνευματικούς και τους γλωσσικούς εμετούς της». Έστω ότι όλα αυτά ισχύουν.
  Εσύ, ο οποίος ομολογείς, «Εγώ δεν ξέρω άλλον τρόπο να την αντιμετωπίσω για να περιορισθεί και να κατεβάζει λιγότερο το επίπεδο εδώ», με τον τρόπο που την αντιμετωπίζεις και εκφράζεσαι, φαντάζεσαι ότι ανεβάζεις «το επίπεδο εδώ»;
  Αν κάνης τον κόπο να διαβάσης με προσοχή το προς εσένα σχόλιό μου στο «Χρέη των ΗΠΑ…» και το εδώ χθεσινό, θα καταλάβης και τους λόγους της «υπεράσπισης» προς την κ. perldion αλλά και το γιατί σε μέμφομαι.
  Ως εκ περισσού, δεν κάνω μαθήματα. Αν θεωρής ότι κάνω μαθήματα και μάλιστα «της πρώτης Δημοτικού», με την σημερινή απάντησή σου και το «Ουστ και πάλι ουστ!» έδειξες ότι δεν τα αντελήφθης.
  Επαναλαμβάνω την ερώτηση στην οποία απέφυγες να απαντήσης: Νομίζεις ότι κέρδισα ή έχασα βρίζοντάς σε; Αν σέβωμαι τον εαυτό μου, νομίζεις ότι βρίζοντάς σε προσεκόμισα απόδειξη περί τούτου ή το αντίθετο;
  Ελπίζω τώρα πια να απαντήσης.

 • @ Συμπληρωματικό προς ΚΑΚΟΤΥΧΟ: Όπως αντελήφθης δεν ασχοληθήκαμε με την ανάρτηση αλλά με προσωπικά. Καταλαβαίνεις πού στείλαμε και οι δύο την σοβαρότητα και το επίπεδό μας.
  Προσωπικά ντρέπομαι για όλο αυτό αλλά και για το ότι σε έβρισα. Θα έπρεπε να ήμουν σοφώτερος και να σε αγνοούσα. Δεν ήμουν όμως.
  Ζητώ συγγνώμην και από σένα και από την ιστοσελίδα.

 • @κ. ndemonicos: “Όποιος ανακατεύεται με Κακότυχους τον… τρων’ οι κότες”!!!
  Προσέχτε…

 • @nicolaos demonicos: Ωραίος ο πλατωνικός διάλογός σας “Κακότυχος”. Καιρός να ακούσουμε και τον πλατωνικό σας διάλογο “Perldion”. Tα καταφέρνετε πολύ καλά στην Μαιευτική. Όπως και στην Αυτοκριτική.

 • @nicolaos demonicos: “Την perldion και το χταπόδι, όσο το χτυπάς απλώνει”!!!. Προσέχτε…

 • Έλειψα για λίγο στο εξωτερικό και εσείς πιαστήκατε στα χέρια; Κακότυχε, τι ψάχνεις; Κάνεις τα ίδια λάθη με μένα νομίζω.

 • ΟΡΣΕ.

  Κάνετε όλοι/ες/α σαν να ήσασταν κάτω από τα Τείχη. Ας μην λειτανευόταν η Παρθένα η Οδηγήτρα και θα σας έλεγα εγώ τι εστί Χάζαρος. Φυσικά, οι Χάζαρ-οι/(Χ)-Αβαροι και δεν συμμαζεύεται, δεν ήταν παρμένοι. Μήτε οι Ρως, μήτε και όλοι όσοι εσαγηνεύτηκαν από το μεγαλείο Της Κυράς της Μεγάλης -η Οποία είδε κι από-ειδε και έφυγε (οι απόψεις διίσταντε, εγώ λέω πώς επήγε στην Sta Maria, οι Κεφαλοννίτες στη … Σκαφιδιά)

 • eimai metaptuxiakos kai kanw ergasia gia tous xazarous.Den htan anikhtoi opws anaferete kai gia upshlo politismo den mporoume na poume oti isxuei kati tetio.htthuikan arketes fores apo tous Arabes kai apo ton Sumeom ths Boulgarias.ton 9o aiwna ontws briskontai sto apogeio tous.Pws omws ekshgeite oti proskalesan ton autokratora Theofilo na merimnhsei gia thn anegersh tou kastrou Sarkel?

 • oi phges gi autous einai arabikes,byzantines enw twn idivn twn xazarwn xronologountai ston 10o aiwna.ligo prin thn upotagh touw stous Rwsous.oso gia ton dromo tou metaxiou pou anaferere egine epi Ioustinou B kai oi Xazaroi den eixan dikh tous utokratoria.htan akomh upotagmenoi stous Dutikous Tourkous

 • oii xazaroi stadiaka aspasthkan ton ioudaismo.sthn arxh ksekinhse me ton de;ytero bbasilia touw pex kai argotera epektathike kai ston upoloipo lao.ta onomata pou feroun apo tous 7 basileis pou anaferei h xazarikh allhlografia einai ebraika kai me argotera me thn dieisdish tvn Arabwn o islamismos apekthse isxuro ereisma sthn perioxh tou kaukasou.h katalush tou kratouw apo tous rwsous tous odhghse stous seltzoukous kai tous ouzous tourkous

Κλικάρετε εδώ για να σχολιάσετε