Ο ελληνικός έρωτας στην Κρήτη, στη Σπάρτη κλπ. Από το: M.H.E.MEIER:Ο “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΩΤΑΣ” στην Αρχαιότητα, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ

  • 18/7/2009
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:Οι μύθοι που ανακαλέσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο ήδη μας δείχνουν λίγο πολύ ποιες είναι οι ελληνικές φυλές και πόλεις που θα πρέπει να μελετήσουμε όσον αφορά την συνήθεια της ερωτικής σχέσης... Διαβάστε τη συνέχεια...