Εν Αγίω Όρει τη 13/26 Απριλίου 1941: Προς Χίτλερ «μοσχοθυμίαμα»

Επειδή γράφτηκαν -και γράφονται- σε αυτό εδώ το site πολλά και διάφορα περί Αγίου Όρους δεν θα έπρεπε, νομίζω, να λείπει και η εν πολλοίς γνωστή κοινή επιστολή όλων των μονών του ‘Αγιου Όρους προς τον Χίτλερ, στις 13/26 Απριλίου 1941. Για την Ιστορία ο Χίτλερ εισήκουσεν τα κελεύσματα των μοναχών και ικανοποίησε το αίτημά τους!

«Εν Αγίω Όρει τη 13/26 Απριλίου 1941
Προς την Αυτού Εξοχότητα τον Αρχικαγκελλάριον του ενδόξου Γερμανικού Κράτους Κύριον Αδόλφον Χίτλερ εις Βερολίνον.
Εξοχότατε,
Οι βαθυσεβάστως υποσημειούμενοι Αντιπρόσωποι των Είκοσιν Ιερών Βασιλικών Πατριαρχικών καί Σταυροπηγιακών Μονών του Αγίου Όρους Άθω, λαμβάνομεν την εξαιρετικήν τιμήν ν’ απευθυνθώμεν προς την Υμετέραν Εξοχότητα καί παρακαλέσωμεν Αυτήν θερμώς, όπως, ευαρεστημένη, αναλάβη υπό την Υψηλήν προσωπικήν Αυτής προστασίαν καί κηδεμονίαν τον Ιερόν τούτον Τόπον, του οποίου Ηγούμενοι καί αντιπρόσωποι τυγχάνομεν, διαδεχομένη εν τούτω τους ιδρυτάς καί Ευεργέτας του Ιερού τούτου Τόπου Βυζαντινούς Αυτοκράτορας καί διαδόχους τούτων.
Το Άγιον Όρος, Εξοχώτατε, συνέστη εις Πανορθόδοξον μοναχικήν πολιτείαν, εις ήν ανέκαθεν διαβιούν εν αγαστή ομονοία μοναχοί ακωλύτως προσερχόμενοι από διάφορα ορθόδοξα Έθνη, κατά τον Θ΄ μ.Χ. αιώνα, πνευματικώς μέν εξαρτωμένων από του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, πολιτικώς δέ αυτοδιοικούμενον υπό της Ιεράς Συνάξεως των Αντιπροσώπων των Είκοσιν Ιερών καί Κυριάρχων Μονών καί πολιτειακώς υπαγομένων υπό την προστασίαν καί κηδεμονίαν των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων καί των διαδόχων Αυτών.
Το Αυτονομιακόν τούτο πολίτευμα περιεθριγκώθη δι’ αλλεπαλλήλων τυπικών καί Χρυσοβούλων των ιδρυτών καί ευεργετών των Ιερών μονών Βυζαντινών Αυτοκρατόρων Βασιλείου του Μακεδόνος(882), Ιωάννου Τσιμισκή(972), Κωνσταντίνου Μονομάχου(1046), Στεφάνου Δουσάν(1346) καί άλλων Σλαύων, Ουγγροβλάχων Ηγεμόνων καί των μετέπειτα Σουλτανικών Φιρμανίων τελευταίως δε υπό του Καταστατικού Χάρτου του 1926, ούτινος δύο αντίτυπα εσωκλείομεν.
Το ουτωσί καθιερωθέν προνομιακόν καί αυτοδιοίκητον καθεστώς του Ιερού τούτου Τόπου, αποτελέσαν αντικείμενον συζητήσεων καί επικυρώσεων διαφόρων διεθνών συνθηκών περιεθριγκώθη τέλος, διά του 62ου άρθρου της Βερολινείου συνθήκης του έτους 1878, έχοντος ούτω, οι μοναχοί του Όρους Άθω οθενδήποτε καί αν κατάγωνται θα διατηρήσωσι τά κτήματα καί τα πρότερα αυτών δικαιώματα καί θ’ απολαύωσιν, άνευ ουδεμιάς εξαιρέσεως, πλήρους ισότητος δικαιωμάτων καί προνομίων.
Των εν Αγίω Όρει ενασκουμένων Μοναχών, ανεξαρτήτως τόπου προελεύσεως καί Εθνικότητος, σκοπός καί αποστολή καθ’ όλον τον υπερχιλιετή βίον του Αγίου Όρους, υπήρξεν η διατήρησις, προαγωγή καί εξασφάλισις των Ιερών αυτού σκηνωμάτων, η διά της ακαταπονήτου φιλεργίας των εν αυτώ ενασκουμένων μοναχών καλλιέργεια της τε εκκλησιαστικής καί κλασσικής φιλολογίας καί καλλιτεχνίας, ο ασκητικός βίος καί η διηνεκής προσευχή υπέρ του σύμπαντος κόσμου.
Την διατήρησιν του καθεστώτος τούτου της αυτονόμου μοναχικής πολιτείας, ικανοποιούντος πλήρως άπαντας τους εν Αγίω Όρει ενασκουμένους ανεξαρτήτως εθνικότητος Ορθοδόξους μοναχούς καί εναρμονιζόμενοι προς τον σκοπόν καί την αποστολήν αυτών, παρακαλούμεν καί ικετεύομεν θερμώς την Υμετέραν Εξοχότητα όπως αναλάβη υπό την υψηλήν προστασίαν καί κηδεμονίαν Αυτής.
Τον Βασιλέα των Βασιλευόντων καί Κύριον των Κυριευόντων εξ όλης ψυχής καί καρδίας ικετεύοντες, όπως επιδαψιλεύση τη Υμετέρα Εξοχότητι υγείαν καί μακροημέρευσιν επ’ αγαθώ του ενδόξου Γερμανικού Έθνους.
Υποσημειούμεθα βαθυσεβάστως».

Πηγή: Ιστορικόν Διπλωματικόν Αρχείον του Υπουργείου Εξωτερικών.
Αναδημοσίευση: περιοδικόν Ελληνικόν Πάνθεον, τεύχος 13, Ιουνίου-Αυγούστου 2001, σελίδα 18.

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ -(Φωτογραφία: συσκευασία από «Μοσχοθυμίαμα Άγίου Όρους», αρχείο φουστανΕΛΛΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣmos)

62 Σχόλια

 1. Ο/Η Χαρίδημος λέει:

  ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!!!

  Σταματήστε επιτέλους να υβρίζετε τον ιερό τούτο χώρο.
  Αυτό το καιρό άνθρωποι εγκόσμιοι με κάθε είδους πάθη κατεχόμενοι κήρυξαν έναν ανελέητο πόλεμο στο Άγιο Όρος. Άνθρωποι που διαβιούν καθημερινά την αμαρτία θέλουν να δώσουν τα άγια τοις κυσίν.
  Έζησα στο Άγιο Όρος 5 ολόκληρα έτη. Εκεί βίωσα την ουράνια γαλήνη. Εκεί πολέμησα τα πάθη που τόσο πολύ ταλαιπωρούσαν τη ζωή μου, όπως κακίες, ερωτομανίες κτλ.
  Επέστρεψα από το ιερό τούτο χώρο έχοντας δώσει άλλο νόημα στη ζωή μου, μια ζωή ανεξικακίας, αμόλυντης, άσπιλης.
  Σταματείστε να πυροβολείται τη μονή Βατοπεδίου. Τι κακό κάναν; Απλώς διεκδίκησαν τα νόμιμα δικαιώματά τους.
  Επισκεφτείτε και σεις το Άγιο Όρος και θα αλλάξετε αμέσως γνώμη. Ξεφύγετε πια από τα πάθη. Μοιράστε τις περιουσίες σας στους φτωχούς και αφιερωθείτε στο Θεό.
  Παράκληση προς τον κ. Κωτούλα. Αγαπητέ αδερφέ με το ήθος που σας διακρίνει υπερασπιστείτε και το Άγιο Όρος γιατί και αυτό εθνική υπόθεση αποτελεί.

 2. Ο/Η saabism λέει:

  όταν ο πολίτης βλέπει τα ευρά του να φεύγουν απο τις τσέπες λές και είναι τρύπιες, και συνάμα ακούει για υπέρογκα ποσά και «κομπίνες» να λαμβάνουν μέρος απο ιερομένους που ζητάνε (όπως εσείς αγαπητέ Χαρίδημε) να «μοιράσουμε τις περιουσίες μας στους φτωχούς», αγανακτεί. Και είναι λογικό. Δυστυχώς «μπόρα είναι, θα περάσει». Δυστυχώς θα τα ξεχάσει ο κόσμος και του χρόνου τον δεκαπενταύγουστο ο όχλος θα πάει να προσκηνήσει τη «μεγαλόχαρη» στην Τήνο, ή θα στείλει e-mail με το τάμα του στην ιστοσελίδα της εκκλησίας. Δεν πρόκειται να γκρεμιστεί η εικόνα της εκκλησίας σας. Δεν πρόκειται να μάθει ο κόσμος για τη μεγαλύτερη απάτη τους τελευταίους 20 αιώνες… Απλά θα περιοριστεί για λίγο.

 3. Ο/Η Νίκος λέει:

  Φίλε saabism, το Άγιο Όρος δεν το χαρακτηρίζουν μόνο οι ‘κομπίνες’ αλλά και η αρχαία και σημαντική πολιτιστική, πολιτισμική και θρησκευτική κληρονομιά του. Όταν θα πάει ο «όχλος» – εννοείς προφανώς με δόση υπεροψίας και κακεντρέχειας τους πιστούς – να προσκυνήσει θα έχει μεν στον νου του τα σκάνδαλα, αλλά θα έχει και τους εκατοντάδες σημαντικούς αγιορείτες πατέρες και τους δεκάδες αγίους της Εκκλησίας που απεβίωσαν ρακένδυτοι. Θα έχει στο νου τα διδάγματα εκείνα που βοηθούν τον κάθε άνθρωπο να γίνει ο ίδιος καλύτερος άνθρωπος και όχι τα διδάγματα που τον μαθαίνουν να μισεί τους συνανθρώπους του. Αν εσύ που κατηγορείς με τόση εμπάθεια είσαι τόσο άμεμπτος απέναντι στην κοινωνία και τους συνανθρώπους σου, τότε συγχαρητήρια. Ρίξε τον πρώτο λίθο.

 4. Ο/Η Νίκος λέει:

  Όσον αφορά τη δημοσίευση της επιστολής αυτής προς τον Χίτλερ, να θυμίσω ότι το Άγιο Όρος ΔΕΝ είναι η Ελλαδική Εκκλησία. Δεν έχει εθνικό χαρακτήρα. Το να ζητήσεις από τον κατακτητή να σεβαστεί την ιστορία του τόπου σου δεν είναι πράξη υποτέλειας αλλά αγάπης προς αυτό που υπηρετείς. Εξάλλου να θυμίσω ότι την εποχή εκείνη χιλιάδες άλλοι ‘Έλληνες’ έστελναν αντίστοιχου περιεχομένου επιστολές προς Μόσχα μεριά…
  Και για πληροφόρηση, όταν κρέμασαν οι Άγγλοι τον Καραολή και τον Δημητρίου στην Κύπρο, οι αγιορείτες επέστρεψαν στη βρετανική κυβέρνηση τα παράσημα που τους είχε δώσει για τη συμβολή τους στον αγώνα κατά των Γερμανών στην κατοχή, όταν το Άγιο Όρος έγινε από τους μοναχούς ορμητήριο των Άγγλων και των αντιστασιακών. Έτσι, για να μη θυμόμαστε ό,τι μας συμφέρει…

 5. Ο/Η Καππαδόκης λέει:

  Δεν βλέπω τίποτα μεμπτόν σε αυτή την επιστολή.
  Προσπάθησαν οι μοναχοί να σώσουν το Αγιον Ορος χωρίς να προσφέρουν τίποτα για αντάλλαγμα.

  Μακάρι να μπορούσε και το επίσημο Ελληνικό Κράτος αποστέλοντας μια παρόμοια επιστολή και επικαλούμενο την προστασία της αρχαιοελληνικής κληρονομιάς και ιστορίας και χωρίς κανένα αντάλλαγμα (το τονίζω προς αποφυγήν παρεξηγήσεων), να κρατούσε τους Γερμανούς μακρυά από την πατρίδα μας.

 6. Ο/Η Ανώνυμος λέει:

  Η επιστολή αυτή ζητά απλά από τον Χίτλερ να σεβασθεί το ειδικό καθεστώς του Αγίου Όρους και να μην το παραβιάσει. Που είναι το μεμπτό; Τι έπρεπε να κάνουν, να του ζητήσουν να καταστρέψει το Όρος; Προφανώς κάποιοι θα ήθελαν ακόμη και αυτό!

 7. Ο/Η ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΙΤΣΟΣ λέει:

  Τότε γιατί κατηγορούμε τους Ακαδημαικούς, που υποδέχονταν τον δικτάτορα Γ.Παπαδόπουλο στην Ακαδημία τους και κάθονταν με τις ώρες να τον ακούν; Τι έπρεπε δηλαδή, να ορθώσουν το αναστημά τους, να τον εξαγριώσουν και να τον κάνουν να τους κλείσει το ιστορικό τους ίδρυμα;

  Γιατί κατηγορούμε τον Τσολάκογλου που υπέγραψε σύμφωνο συνθηκολόγησης με τους Γερμανούς, ή τον Κοτζιά και τον Ράλλη που έγιναν πρωθυπουργοί τους; Αδίκως τους φυλακίσαμε τους ανθρώπους! Να αποφύγει η Ελλάδα τα χειρότερα πάσχισαν!

  Γιατί κουρέψανε σε όλη την Ευρώπη τα κορίτσια «που είχαν τότε Γερμανούς»; Τις φυσικές ανάγκες των κατακτητών απάλυναν τα καημένα για να μην είναι άγριοι με το λαό.

  Γιατί οι Γάλλοι μιλάνε για κουίσλινγκς, που τους απέκλεισαν από τα δημόσια αξιώματα για γενεές δεκατέσσερις; Να μην χυθεί σταγόνα γαλλικό αίμα θέλησαν οι άμοιροι!

  Γιατί δεν έκαναν καλά οι Δανοί που έστειλαν το βασιλικό στέμμα τους στον Χίτλερ; Το έκαναν για να περάσουν καλύτερα οι άνθρωποι!

  ΟΥΔΕΝ ΜΕΜΠΤΟΝ!

  Γιατί χάθηκαν τόσοι άνδρες στην Αλβανία, γιατί μπήκαν τόσοι νέοι στην Αντίσταση κατά των Γερμανών και φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν, γιατί έγιναν οι εκατόμβες σαν αυτή των Καλαβρύτων;

  Γιατί οι συνεργάτες των Γερμανών στην Ελλάδα έκαναν κακό όταν φορούσαν την κουκούλα τους κι έδειχναν με τον δείκτη τους αντιστασιακούς; Για να μην κάνουν αντίποινα οι Γερμανοί το έκαναν, σαν εκείνα των Καλαβρύτων!

  Εν τέλει, γιατί Έλληνες αγωνίστηκαν σε εκείνον τον Πόλεμο έτσι ώστε όλος ο κόσμος να λέει «Οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες»;
  Μα προφανώς επειδή ήταν ηλίθιοι και καθόλου ξύπνιοι σαν τους καλογέρους του Αγίου Όρους.
  Μικρό ΜΕΜΠΤΟΝ είναι ηλιθιότητα; Καλά να πάθουν ό,τι έπαθαν!

 8. Ο/Η Idom λέει:

  Διονύση Μπράβο!
  Έγραψες τα προφανή!
  Ξεχνάμε άλλωστε ότι το να βιώνεις κοντά στο Θεό δεν είναι απλά το να είσαι κανονικός (όχι κακός) αλλά το να είσαι άριστος.

  Και πάλι μπράβο
  Idom

 9. Ο/Η Καππαδόκης λέει:

  Καλός ο πατριωτικός φιλιππικός κύριε Βίτσο αλλά αν νομίζετε πως όλα αυτά τα αυτονόητα που αραδιάζετε παραπάνω έχουν καμμία σχέση με ο,τι ανέφερα τότε μιλάμε άλλη γλώσσα.
  Και δεν αποκλείεται η δική μου να είναι η λανθασμένη.

 10. Ο/Η Καππαδόκης λέει:

  Εκείνο το ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ δεν το είδατε η σκοπίμως το αγνοήσατε;

 11. Ο/Η Ανώνυμος λέει:

  Μέχρι την αποκάλυψη – από το 1943 και μετά – των θηριωδιών στα στρατόπεδα συγκέντρωσης το τυραννικό καθεστώς του Χίτλερ εθεωρείτο νόμιμη κυβέρνηση της Γερμανίας, όπως κάθε άλλη κυβέρνηση. Πέραν του ενίοτε υπερβολικού ύφους της…, η επιστολή αυτή δεν έχει τίποτε το μεμπτό! Η δημοσιογραφική ανοησία και ημιμάθεια πρέπει να υπόκειται και αυτή σε όρια, όπως κάθε άλλη βλακεία!

 12. Ο/Η Νίκος λέει:

  Κε Βίτσο, λυπάμαι για το γεγονός ότι αγνοείτε ένα σημαντικό κεφάλαιο της κοσμοθεωρίας του ορθόδοξου μοναχισμού καθώς και της ιστορίας του Αγίου Όρους. Κατ’αρχάς συζητούμε για μοναχούς. Πρόκειται για ανθρώπους που αποσύρονται από την κοινωνία με μοναδική επιδίωξη τη σωτηρία της ψυχής τους και της αφιέρωσής τους στον Θεό. Εφαρμόζουν τη βιβλική ρήση «τα του καίσαρος τω καίσαρι και τα του θεού τω θεώ» θεωρώντας ότι η πολιτική και ο κοσμικός βίος τους αφήνει αδιάφορους. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο εγκαταλείπουν τις οικογένειές τους δια παντός. Δεύτερον, στο Άγιο Όρος δεν κατοικούν μόνο Έλληνες. Η Ορθοδοξία είναι οικουμενική. Ακολουθεί τη βυζαντινή κοσμοθεωρία και δεν διακρίνει μεταξύ Ελλήνων, Σλάβων, Αράβων ή άλλων εθνοτήτων, άρα δεν εμπλέκεται και σε εθνικές και πολιτικές συγκρούσεις. Τώρα, παραδείγματα μοναχών που ξέφυγαν από τη φιλοσοφία αυτή μπορεί να βρει κανείς πολλά, αλλά αυτό είναι το modus vivendi τους εδώ και χίλια χρόνια. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να μην πετάμε στο ίδιο τσουβάλι τα πάντα. Το Άγιο Όρος έχει ιδιαιτερότητες που όσοι δεν έχουν μία στοιχειώδη επαφή είτε με αυτό το ίδιο, είτε με την ιστορία της Εκκλησίας δεν μπορούν να τις κατανοήσουν. Ας μην παίρνουμε τις κακές εξαιρέσεις για να δημιουργήσουμε δικό μας κανόνα. Θα θέλατε, για παράδειγμα, τη Ζάκυνθο σήμερα να τη χαρακτηρίζει η πολιτεία του ανεκδιήγητου δημάρχου της; Σίγουρα όχι. Εσείς γιατί το κάνετε με το Άγιο Όρος;

 13. Ο/Η Αιρετικός λέει:

  Φαίνεται ότι τα κάθε λογής ιερατεία ανέκαθεν έθεταν τα ίδια συμφέροντα πάνω από το συμφέρον της εθνικής κοινότητας.
  Στην αρχαιότητα το μαντείο των Δελφών εξέδιδε επίτηδες χρησμούς δυσοίωνους, ώστε να υπονομεύσει το ηθικό των ελληνικών πόλεων-κρατών. Σύμφωνα με έρευνες το μαντείο των Δελφών χρηματιζόταν από την Περσική Αυτοκρατορία με άφθονους δαρεικούς, ώστε να τηρεί αυτή την αμφιλεγόμενη στάση. Γνωστή είναι η στάση του Πατριαρχείου και των ανθενωτικών λίγο πριν την Άλωση, οι οποίοι υπονόμευαν το ηθικό της αντίστασης, έβριζαν τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, προτιμώντας το τουρκικό φακιόλι από τη φραγκική τιάρα ή επίσης ο αφορισμός των επαναστατών από το τουρκόφιλο Πατριαρχείο το 1821.
  Άλλωστε, όπως έλεγε και ο Περικλής Γιαννόπουλος, στις αρχές του αιώνα, έχοντας προφανώς απηυδήσει από τον διεθνισμό των παπάδων, «Πας παπάς μη πρώτα Έλλην και μετά χριστιανός ξουραφισθήτω!»

 14. Ο/Η ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ λέει:

  Επειδή δύο-τρεις από τους πιο πάνω σχολιαστές τα βρίσκουν όλα με την επιστολή προς Χίτλερ «ωραία και άγια», ιδού ένα δημοσίευμα «ανοήτων», «ημιμαθών» και «βλακών» [κατά τον νουνεχή, πολυμαθή και ευφυέστατο πλην «Ανώνυμο» ως ανωτέρω σχολιογράφο]δημοσιογράφων της Ελευθεροτυπίας, που …τους δικαιώνει:

  «Τα «χρυσόβουλα» του Χίτλερ
  [ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 21/9/2008]

  Ανάμεσα σε όλα τα «ιστορικά ντοκουμέντα» που επικαλείται η Μονή Βατοπεδίου για να θεμελιώσει τις αξιώσεις της στη λίμνη Βιστονίδα έχει προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι στα συμβόλαια μεταξύ ΚΕΔ (δηλαδή ελληνικής κυβέρνησης) και ηγουμένου Εφραίμ, επισημαίνεται το γεγονός ότι το Αγιον Ορος πρόλαβε και προσκύνησε τους Οθωμανούς εγκαίρως, εξασφαλίζοντας έτσι την περιουσία του.

  Δυστυχώς υπάρχουν και χειρότερα. Οι περιβόητες γνωματεύσεις υπέρ της μονής του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης Περιουσίας, αυτές που κατά τον κ. Σανιδά «παραπλάνησαν» τους υπουργούς, στηρίζονται στο Ν.Δ. 271/1941. Πρόκειται για έναν από τους πρώτους κατοχικούς νόμους και προκαλεί μεγάλη εντύπωση η ειδική μεταχείριση που επιφύλασσε για το Βατοπέδι η κυβέρνηση των δωσιλόγων.
  Το διάταγμα υπογράφεται από τον πρωθυπουργό της πρώτης κυβέρνησης των δωσιλόγων Γεώργιο Τσολάκογλου.

  Αλλά πώς της ήρθε της κατοχικής κυβέρνησης να αφιερώσει ολόκληρο διάταγμα για να «τακτοποιήσει» τη Μονή Βατοπεδίου;
  Η απάντηση είναι απλή.
  Οι εκπρόσωποι της μονής, μαζί με τους εκπροσώπους των άλλων μοναστηριών του Αγίου Ορους, είχαν σπεύσει πρώτοι να δηλώσουν υποταγή στους εισβολείς και να ζητήσουν την προστασία του ίδιου του φίρερ.
  Η επιστολή φέρει ημερομηνία 26 Απριλίου 1941. Γράφτηκε δηλαδή μια μέρα προτού μπουν οι Γερμανοί στην Αθήνα.
  Η γνησιότητα αυτής της επιστολής επιβεβαιώνεται και από την επίσημη έκδοση της Εκκλησίας της Ελλάδος «Μνήμες και μαρτυρίες από το ’40 και την Κατοχή» (Αθήνα 2000, χορηγός Interamerican). Εκεί αποκαλύπτεται, μάλιστα ότι η επιστολή συντάχθηκε με την υπόδειξη Γερμανού ταγματάρχη, ενώ επιχειρείται να αποδοθεί στη βουλγαρική απειλή η προδοτική στάση των Αγίων Πατέρων (σελ. 354-6).

  Το βέβαιο είναι ότι αποτέλεσμα της δωσιλογικής αυτής στάσης του Αγίου Ορους προς τον ηγέτη της ναζιστικής Γερμανίας ήταν η εύνοια της κυβέρνησης Τσολάκογλου και η αναγνώριση των διεκδικήσεων της Μονής Βατοπεδίου.

  Αλλά η υπόθεση δεν σταματά εδώ. Διότι το Ν.Δ. 271/1941 ήταν τόσο εξόφθαλμα χαριστικό, ώστε λίγους μήνες μετά την απελευθέρωση, καταργήθηκε.
  Στον Α.Ν. 476/9/7/1945 έχει περιληφθεί ειδικό άρθρο, στο οποίο ρητά αναφέρεται ότι «το Ν.Δ. 271/1941 περί εξουσιοδοτήσεως του υπουργού της Γεωργίας να υπογράψει δύο συμβάσεις μετά της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Ορους και Ιεράς Μονής Βατοπεδίου κλπ. καταργείται». Ειρωνεία της τύχης: ο νόμος φέρει την υπογραφή ενός ιερωμένου, του αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού, με την ιδιότητα του αντιβασιλέως.
  Ενας καταργημένος κατοχικός νόμος είναι, λοιπόν, τώρα σύμφωνα με τις «γνωμοδοτήσεις» των οργάνων του Δημοσίου και σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις της κυβέρνησης το νομικό ντοκουμέντο που στηρίζει τις διεκδικήσεις της μονής.

  Αυτός ο καταργημένος κατοχικός νόμος, προϊόν της συναλλαγής των μονών με τον ίδιο τον Χίτλερ, βρίσκεται στη βάση του σημερινού σκανδάλου».

  Είδατε λοιπόν αγαπητοί φίλοι, που η ιστορία επαναλαμβάνεται;

 15. Ο/Η Νίκος λέει:

  Κανείς δεν θεωρεί ωραία και άγια τίποτε. Μην παραπλανάτε για να περνάτε θέσεις συγκεκριμένων πολιτικών κομμάτων. Τι θέλετε; Να πούμε όλοι ότι οι Βατοπεδινοί είναι κακοί άνθρωποι και απατεώνες; Ωραία. Ας υποθέσουμε ότι είναι. Δεν σας βλέπω όλους εσάς τους ρασοφάγους να πυροβολείτε με την ίδια εμπάθεια τους πολιτικούς που ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ από τους Έλληνες να υπηρετούν τον λαό και έδωσαν την περιουσία του, ούτε τους δημοσίους υπαλλήλους που ΟΡΚΙΣΘΗΚΑΝ πίστη στο Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους και έβαλαν την υπογραφή τους σε απάτες. ΟΧΙ. «Οι παπάδες φταίνε! Ιδού και ιστορικά ντοκουμέντα!» ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΟΙ ΒΑΤΟΠΕΔΙΝΟΙ ΕΚΡΥΒΑΝ ΔΕΚΑΔΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΓΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΑΡΓΑΡΑ! Το ότι από το Βατοπέδι εξορμούσαν καθημερινά για αποστολές κατά των Γερμανών το κάνουμε γαργάρα! Αυτά, όμως, που να τα βρείτε στην Ελευθεροτυπία… Έλεος πια με αυτή την αντικληρική εμπάθεια.

 16. Ο/Η Idom λέει:

  @ Ανώνυμος (10 Οκτωβρίου 2008)

  Μάς δουλεύετε;
  Το χειμώνα τού ’41 τα κάρα μάζευαν τους νεκρούς από την πείνα στους δρόμους τής Αθήνας και άλλων πόλεων.
  Ποιος, στην Ελλάδα, περίμενε το ’43 για να αντιληφεθεί τις θηριωδίες τού Γ’ Ράιχ;
  (Ίσως όποιοι ήταν πολύ απορροφημένοι στην μελέτη τους…)

  Idom

 17. Ο/Η Idom λέει:

  @ Νίκος (11 Οκτωβρίου 2008)

  Νίκο δεν έχεις (συνολικά δίκιο). Πολλοί δημοσιογράφοι και bloggers που φωνάζουν για τα κακώς κείμενα των ιερωμένων φωνάζουν, αντίστοιχα παθιασμένα, για τα κακώς κείμενα και άλλων… φαγάδικων ομάδων.
  Ειδικά όμως σε ότι αφορά την (χριστιανική) θρησκεία, μία άβυσσος χωρίζει το πως θα έπρεπε να διάγουν τον βίο τους οι ιερείς και οι συνοδοιπόροι από το τι κάνουν πραγματικά. Ένας πολιτικός που ασχολείται με τα εγκόσμια, είναι μέσα στο παιχνίδι να πλατσουρίσει και στην μαρμελάδα (ΦΥΣΙΚΑ το θεωρώ επιλήψιμο) αλλά για έναν «βαθμοφόρο» μίας θρησκείας που έχει έμβλημα την αρετή, την αυταπάρνηση και την προσφορά, το να μεγαλουργεί στο real estate (και αλλού) αποτελεί κακό ανέκδοτο.

  Γενικά μιλώντας, μπράβο αν στο Άγιο Όρος έκρυβαν Άγγλους και βοηθούσαν την Αντίσταση. Αυτό πρέπει να ξεπληρωθεί τώρα με φιλέτα οικόπεδα στην Χαλκιδική; Τότε παρακαλώ να δώσουν και φιλέτα στους αντιστασιακούς που βγήκαν στο βουνό. (Για την ώρα το κράτος έχει δώσει μικρές συντάξεις σε όσους μπόρεσαν να αποδείξουν αντιστασιακή δράση…)

  Idom

 18. Ο/Η φουστανΕΛΛΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣmos λέει:

  Προφανώς αγαπητέ Νίκο δεν διαβάζετε όλα τα post αυτού του site παρά μόνο τα περί Βατοπαιδίου, που φαίνεται να σας αφορούν άμεσα. ‘Η τις διαβάζετε και τις άλλες σελίδες και τα σχόλιά μας, αλλά δεν θέλετε να κατανοήσετε τι γράφουν.
  Δεν «πυροβολούμε» κόμματα, πολιτικούς και κακώς κείμενα του Δημοσίου; Μα έχουμε αφήσει τίποτα στο απυρόβλητο;
  Και πυροβολείτε εσείς που, όχι για να καταγγείλετε, αλλά ακόμη και για να υποστηρίξετε τα ιερά και όσιά σας κρύβεστε εκ του ασφαλούς πίσω από το ψευδώνυμο «Νίκος»;
  Και που εξαντλείτε τα «επιχειρηματά» σας σε βερμπαλιστικούς αφορισμούς του τύπου «Μην παραπλανάτε για να περνάτε θέσεις συγκεκριμένων πολιτικών κομμάτων»;
  Και για να έχουμε καλό ερώτημα: Τίνος κόμματος τις θέσεις περνάμε; Έτσι, για να το μάθουμε και εμείς οι ίδιοι!

 19. Ο/Η ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΙΤΣΟΣ λέει:

  @ΚΑΠΠΑΔΟΚΗ : Αγαπητέ μου Καππαδόκη, όπως βλέπετε από τα δημοσιεύματα, στα οποία αναφέρεται πιο πάνω, σε σχόλιό του, ο Σπύρος Καραβίας, κι αν δεν παραδέχεσθε αυτό της Ελευθεροτυπίας, μάλλον θα πρέπει να παραδεχείτε την έκδοση της Εκκλησίας της Ελλάδος, η επιστολή στάληκε καθ’ υπαγόρευσιν γερμανού αξιωματικού και ΜΕ αντάλλαγμα, το οποίο φάνηκε από όσα επακολούθησαν.
  Μην μου καταλογίζετε, λοιπόν, σκόπιμη αποσιώπηση στα γραφόμενά σας.
  Αλλά κι έτσι να μην ήταν, όταν πέφτεις μια μέρα πριν την κατάληψη της Αθήνας με κολακίες κι ευχές στα πόδια του ξένου εισβολέα για να γλυτώσεις μόνο εσύ, δεν χάνεις, τουλάχιστον, την αξιοπρέπειά σου και την αξιοπρέπεια εκείνου που εκπροσωπείς;
  Το θεωρείτε λίγο αυτό;

 20. Ο/Η Idom λέει:

  @ Νίκος (10 Οκτωβρίου 2008)

  Νίκο, περιγράφεις τα πράγματα όπως ΘΑ ‘ΠΡΕΠΕ να ‘ναι αλλά όχι όπως ΕΙΝΑΙ.

  » Πρόκειται για ανθρώπους που αποσύρονται από την κοινωνία…»
  Για τα βακούφια δεν έχεις ακούσει; Για τις γκαρσονιέρες που κατέχουν ή νοικιάζουν κατά μόνας ή σε μικρές ομάδες στις γειτονικές πόλεις; Για την πιο superfast σύνδεση με το Internet στην Ελλάδα που θα λειτουργήσει ο ΟΤΕ πιλοτικά στο Άγιο Όρος;
  Δεν λέω ότι οι μοναχοί στα σπίτια που νοικιάζουν ή ότι μέσω του Διαδίκτυου κάνουν όργια, αλλά πολύ απέχουν από την εικόνα τού απομονωμένου (κ.λπ.) προσευχητή.

  » Εφαρμόζουν τη βιβλική ρήση “τα του καίσαρος τω καίσαρι και τα του θεού τω θεώ”… »
  Δεν τους λες λοιπόν παρεπιμπτόντως να αφήσουν τις εκτάσεις έξω από το Άγιο Όρος τη Ελλάδι; Αμάν! Πόσες χριστιανικές θρησκευτικές ομάδες στον κόσμο κατέχουν ολόκληρη γεωγραφική περιοχή (για το Άγιο Όρος μιλάω); Δεν τους φτάνει;

  » … θεωρώντας ότι η πολιτική και ο κοσμικός βίος τους αφήνει αδιάφορους.»
  Ε, αυτό ούτε σαν ανέκδοτο… Πέρα από το ότι παρελαύνει από τα μέρη τους η αφρόκρεμα των πολιτικών Ελλάδας, Βαλκανίων, Ευρώπης, Αμερικής… είναι σαφές ότι δεν αρκούνται μόνο στο να την φιλοξενούν. Χώνουν τη μύτη τους όσο … ο πελαργός (στρουθίο ως γνωστό με μεγάλη μύτη).

  Εν κατακλείδι το θέμα παίζεται στο αν τα παραπάνω αποτελούν τις (θλιβερές) εξαιρέσεις. Είναι πλέον πασιφανές ότι όχι. Αποτελούν τον κανόνα. Η «Λάμψη και Γοητεία» που στραβώνει όλο τον δυτικό κόσμο, στραβώνει και εκείνους. Και απλά αποτελούν πλέον άπληστους που δεν ορροδούν να το δείχνουν.

  Idom

 21. Ο/Η Ανώνυμος λέει:

  Είναι προφανές ότι υπάρχει μυστική ατζέντα με σκοπό τον χωρισμό Ορθοδοξίας και Ελληνισμού, Κράτους και Εκκλησίας από την νέα τάξη πραγμάτων. Αλλά δεν θα περάσει. Ο Ελληνικός Λαός έχει και αυτοσυνειδησία και αυτογνωσία και δεν θα επιτρέψει τον εθνικό του αυτοχειριασμό, όσο και αν κάποιοι εντός και εκτός των τειχών της Ελλάδος το επιθυμούν διακαώς!

 22. Ο/Η ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΙΤΣΟΣ λέει:

  @ΑΝΩΝΥΜΟΣ: Κύριε Ανώνυμε το καλό με τους ανόητους, ημιμαθείς και βλάκες που έχουν όμως επίγνωση της ανοησίας, της ημιμάθειας και της βλακείας τους -κι εγώ τυχαίνει να έχω για τον εαυτό μου επίγνωση και των τριών αυτών μειονεκτημάτων του- είναι ότι, πριν κάτσουν να γράψουν, ανοίγουν και (τουλάχιστον) καμια εγκυκλοπαίδεια.
  Αν το κάνατε κι εσείς, παρότι θεωρείτε εαυτόν πάνσοφο, πανέξυπνο και αλάθητο δεν θα γράφατε ότι μέχρι το 1943 δεν είχε κάνει θηριωδίες το ναζιστικό καθεστώς και οι καημένοι οι αγιορείετες καλόγεροι δεν ήξεραν τίποτα για τον κακό το Χίτλερ.
  Για δείτε ας πούμε, τι γράφει ο «Iστορικός Ατλας του 20ου αιώνα», έκδοση KAΘHMEPINH, AΘήνα 1999, στη σελίδα 10:
  «Oι νόμοι φυλετικής καθαρότητας των Nαζί επεκτάθηκαν και στους Tσιγγάνους Σίντι και Pόμα. Oι Tσιγγάνοι υφίσταντο διακρίσεις ήδη προ του 1933. Tο ναζιστικό καθεστώς τους κατέτασσε στα ακοινωνικά άτομα και το 1936 ιδρύθηκε ένα Kεντρικό Γραφείο του Pάιχ για την καταπολέμηση της ενόχλησης από τους Tσιγγάνους. Tον Σεπτέμβριο 1939 αποφασίστηκε η σύλληψη και ο εγκλεισμός 30.000 Σίντι και Pόμα. Πάνω από 20.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά βρήκαν το θάνατο στους θαλάμους αερίων του στρατοπέδου συγκέντρωσης του Αουσβιτς. Στις κατεχόμενες χώρες της Aνατολικής Eυρώπης φονεύθηκαν, σύμφωνα με εκτιμήσεις, άλλα 250.000 άτομα. Mόνο ένα μικρό ποσοστό του ευρωπαϊκού πληθυσμού των Σίντι και Pόμα επιβίωσε του πολέμου. Oι γερμανικές αρχές δεν αναγνώρισαν επίσημα ότι οι Tσιγγάνοι υπήρξαν θύματα γενοκτονίας, παρά μόνο το 1982».

  Και ρίξτε μια ματιά στο βιβλίο: W. Mickel B. Wiegand (επιμ.), Geschichte, Politik und Gesellschaft (Bd. 1: Von der Franzosischen Revolution bis zum Ende des 2. Weltkrieges), Bερολίνο 1998, σελ. 362-63:
  «Ήδη από τα πρώτα χρόνια της ναζιστικής διακυβέρνησης της Γερμανίας (1933-1935) ψηφίστηκαν νόμοι που επέβαλαν υποχρεωτική στείρωση και απαγόρευση γάμου στους ανάπηρους. Aυτή η ακραία εκδοχή του κοινωνικού δαρβινισμού διδασκόταν στα σχολεία και υποστηριζόταν δημόσια από τους επιστήμονες.
  Mε την έκρηξη του πολέμου τέθηκε σε εφαρμογή μια μυστική επιχείρηση κατά την οποία περίπου 70.000 πνευματικά καθυστερημένοι και ανάπηροι θανατώθηκαν με αέριο ή δηλητήριο σε επιλεγμένα ιδρύματα».

  Θα μου πείτε ότι οι καλόγεροι δεν μάθαιναν τι γίνεται στην Ευρώπη, καθότι ήταν βυθισμένοι στην προσευχή.
  Ε, τότε τι φοβήθηκαν από έναν επίσημο ηγέτη μεγάλης και πολιτισμένης ευρωπαικής χώρας κι έσπευσαν να του στείλουν την επίμαχη επιστολή;

 23. Ο/Η φουστανΕΛΛΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣmos λέει:

  Κύριε ανώνυμε ποιός είστε; Μήπως είστε αρχηγός κανενός καινοφανούς κόμματος και, όποτε σας πιάνει ο οίστρος του ηγέτη, υιοθετείτε την χαρακτηριστική ξύλινη γλώσσα των πολιτικών;

 24. Ο/Η ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΙΤΣΟΣ λέει:

  @ ΝΙΚΟ: Απαντώ με κάποια καθυστέρηση σε χθεσινό σχόλιό σας.
  Μην λυπάστε για το γεγονός ότι «αγνοώ ένα σημαντικό κεφάλαιο της κοσμοθεωρίας του ορθόδοξου μοναχισμού καθώς και της ιστορίας του Αγίου Όρους», επειδή για να ξεχωρίσεις πχ. έναν απατεώνα ή δωσίλογο γιατρό ή δικηγόρο δεν χρειάζονται δα και διδακτορικά ιατρικής ή νομικής.
  Μακάρι οι μοναχοί που έστειλαν την επιστολή να είχαν, όπως λέτε, αποσυρθεί «από την κοινωνία με μοναδική επιδίωξη τη σωτηρία της ψυχής τους και της αφιέρωσής τους στον Θεό». Να εφάρμοζαν, όπως γράφετε, «τη βιβλική ρήση “τα του καίσαρος τω καίσαρι και τα του θεού τω θεώ” θεωρώντας ότι η πολιτική και ο κοσμικός βίος τους αφήνει αδιάφορους». Τότε δεν θα είχαν στείλει το γράμμα.
  Όμως, όπως λένε οι κοσμικοί ιστορικοί, δεν καίγονταν για τους θησαυρούς του Αγίου Όρους και την παράδοσή του, αλλά διακατέχονταν από τον κοσμικότατο φόβο να μην πάρουν το πάνω χέρι στο Άγιο Όρος οι μοναχοί του Βουλγάρικου Μοναστηριού, τη στιγμή που οι Βούλγαροι ως σύμμαχοι των Γερμανών είχαν κατέβει μέχρι την Θεσσαλονίκη.
  Τι είχαν άραγε να φοβηθούν από τους αγίους βουλγάρους αγιορείτες αδελφούς τους, οι οποίοι, προφανώς, όπως και οι ίδιοι, δεν ενδιαφέρονταν για «τα του Καίσαρος», αλλά «είχαν αποσυρθεί από την κοινωνία με μοναδική επιδίωξη τη σωτηρία της ψυχής τους και της αφιέρωσής τους στον Θεό»;

  Σίγουρα, όπως λέτε «Η Ορθοδοξία είναι οικουμενική. Ακολουθεί τη βυζαντινή κοσμοθεωρία και δεν διακρίνει μεταξύ Ελλήνων, Σλάβων, Αράβων ή άλλων εθνοτήτων, άρα δεν εμπλέκεται και σε εθνικές και πολιτικές συγκρούσεις».
  Όμως, αν δεν κάνω λάθος, το Άγιο Όρος αποτελεί τμήμα της ελληνικής επικράτειας.
  Και πώς εσείς θα ονομάζατε την κίνηση της αποστολής της επιστολής «περάστε αλλά μη μας πειράξετε» από μιαν ελληνική επαρχία, μια μέρα πριν μπουν οι Γερμανοί στην Αθήνα -επειδή θα πρέπει να λαμβάνουμε υπ’ όψιν και το κλίμα εκείνων των ημερών- και αφού οι Γερμανοί είχαν ζητήσει να τους αφήσει το ελληνικό κράτος να διέλθουν ανενόχλητοι και το σύνολο του ελληνικού λαού τους το αρνήθηκε;

  Ή πώς αποκαλούσαν οι αρχαίοι έλληνες εκείνους τους έλληνες, που θα προσέφεραν στον επιδρομέα «γην και ύδωρ» με αντάλλαγμα να μην τους πειράξει;

  Κατά τα άλλα εγώ για εκείνη και μόνο την περίοδο μίλησα και για εκείνους που τότε υπέγραψαν.
  Δεν γενίκευσα για το Άγιο Όρος, ούτε χρησιμοποίησα εκείνες τις εξαιρέσεις για να καταλογίσω κάτι στους σημερινούς Αγιορείτες.
  Ούτε, αν θέλετε, όσα λέμε για τον ηγούμενο Εφραίμ, επεκτείνονται αυτοδικαίως σε όλους τους μοναχούς του Άγίου Όρους και σε όλες τις Μονές του.
  Αντιθέτως, θα υποστηρίξω ότι «Ναι, τη Ζάκυνθο σήμερα τη χαρακτηρίζει η πολιτεία του ανεκδιήγητου δημάρχου της». Γιατί αν δεν είχε αυτή την κατάντια το νησί μου -το γιατί την έχει είναι άλλη ιστορία- θα είχε εκλέξει άλλον δήμαρχο. Και δεν θα άφηνε σήμερα τον «ανεκδιήγητο» να κυκλοφορεί στους δρόμους της χωρίς αιδώ!

 25. Ο/Η Idom λέει:

  @ Ανώνυμο (11 Οκτωβρίου 2008)

  » Είναι προφανές ότι υπάρχει μυστική ατζέντα… »
  Καλέ, ποια μυστική; Ένα σωρό επώνυμοι (από τους πιο «απλούς» ανθρώπους έως πολιτικούς «υψηλού εκτοπίσματος») ζητάνε τον χωρισμό Κράτους και Εκκλησίας.
  Το αν θα μπορέσει η Εκκλησία να γίνει και να μείνει αγαπητή στον λαό κάνοντας fair play και όχι καβαλώντας τον, εξαρτάται κατ’ αρχήν από εκείνην.

  Idom

 26. Ο/Η Καππαδόκης λέει:

  @ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΙΤΣΟΣ

  Δεν είχα υπ’ όψιν μου ότι η επιστολή εστάλη μια ημέρα πριν μπούν οι Γερμανοί στην Αθήνα. Αν είναι πράγματι έτσι, ανακαλώ τα όσα έγραψα παραπάνω και βρίσκω το θέμα ΜΕΜΠΤΟΝ.

 27. Ο/Η Ανώνυμος λέει:

  Ποιά είναι η διαφορά, αν η επιστολή εγράφη προ η μετά την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα; Ουσιαστικά, η επιστολή αυτή δεν έχει τίποτε το μεμπτό! Ζητά από τον Κατακτητή να σεβασθεί το από αιώνων ειδικό καθεστώς του Αγίου Όρους, το οποίο είναι αφιερωμένο στην αναζήτηση της Θεώσεως! Προφανώς, οι Αγιορείτες θέλησαν να προφυλάξουν τον Ιερό Ἀθωνα από τις βλέψεις των Βουλγάρων, οι οποίοι ήταν σύμμαχοι των Ναζιστών και είχαν υπό την κατοχή τους τμήμα της Βορείου Ελλάδος.

 28. Ο/Η ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΙΤΣΟΣ λέει:

  @ ΚΑΠΠΑΔΟΚΗΣ: Είπα κι εγώ! Άλλη εικόνα είχα στο μυαλό μου για σας τόσον καιρό που γράφετε εδώ μέσα!

  @ Ανώνυμος: Τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου! Πάμε πάλι από την αρχή, να πούμε μία από τα ίδια;

 29. Ο/Η Ανώνυμος λέει:

  Κύριε Βίτσε, είστε προφανώς εξυπνότερος εμού ἠ τουλάχιστον έτσι θέλετε να πιστεύετε. Δικαίωμά σας! Οι Γερμανοί είχαν εισέλθει στην Ελλάδα από Βορρά μετά την κατάρρευση του Βορειο-Ανατολικού μετώπου εξαιτίας της Γερμανο-Βουλγαρικής μυστικής συμφωνίας περί μελλοντικής διαιρέσεως της κατεχομένης Ελλάδος και δημιουργίας εκ νέου Μεγάλης Βουλγαρίας, όπερ και εγένετο. Άμα τη καταρρεύσει του Βορείου Μετώπου, η εν Αθήναις Ελληνική Κυβέρνηση κατέφυγε ήδη στο εξωτερικό και υπεγράφη από τον Στρατηγό Τσολάκογλου η συνθηκολόγηση της Ελλάδος. Δεν υπήρχε άλλωστε ουσιαστικός στρατιωτικός και στρατηγικός λόγος να συνεχισθούν οι τακτικές εχθροπραξίες μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών και να σκοτώνονται εντελώς άδικα οι Έλληνες, αφού οι Γερμανοί εισήλθαν στο Ελληνικό έδαφος δια της Βουλγαρίας και επετέθησαν από τα νώτα τον Ελληνικό Στρατό, το σύνολο του οποίου είχε παραταχθεί επί της Ελληνο-Αλβανικής και Ελληνο-Γιουγκοσλαβικής μεθορίου, αφού μετά της Βουλγαρίας υπήρχε συμφωνία στρατιωτικής ουδετερότητας, η οποία και τελικά παρεβιάσθη υπό των Βουλγάρων. Πέραν τούτου υπήρχε σαφώς στρατιωτική κατά κράτος υπεροχή των Γερμανικών δυνάμεων και στα τρία όπλα και παρ’ όλη την ηρωϊκή και μετ’ αυταπαρνήσεως αντίσταση των Ελλήνων Στρατιωτών επί του Βορείου Μετώπου, η πτώση ήταν αναπόφευκτη και θέμα χρόνου. Η επιστολή της Ιεράς Κοινότητος απεστάλη στις 26 Απριλίου 1941, δηλαδή έξι ημέρες μετά την συνθηκολόγηση, η οποία υπεγράφη στις 20 Απριλίου 1941 μεταξύ του Στρατηγού Τσολάκογλου, Διοικητού της Στρατιάς Ηπείρου-Μακεδονίας και του Γερμανού Στρατηγού Dietrich. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιά είναι η σημασία της εισόδου των Γερμανών στην Αθήνα. Η Ελλάδα είχε ήδη υπογράψει συνθηκολόγηση. Οι παππούδες μου, οι οποίοι είχαν πολεμήσει και στους δύο πολέμους ήταν γενικά θυμωμένοι με την συνθηκολόγηση, αφού προηγουμένως είχαν απελευθερώσει με τους συστρατιώτες τους την μαρτυρική μας Βόρειο Ήπειρο, αλλά σε στιγμές ‘ειλικρίνειας’ ανεγνώριζαν την αναγκαιότητα της συνθηκολόγησης αφού οι στρατιώτες εφονεύοντο εντελώς άδικα υπό του Εχθρού. Άλλωστε το Αντάρτικο ἠταν πιο απετελεσματικό από τις τακτικές εχθροπραξίες, αφού σε αυτές υπήρχε κατά κράτος υπεροχή τριών εχθρικών Δυνάμεων σε όλα τα Όπλα. Αυτά τα ολίγα για να μην παρερμηνεύετε ημερομηνίες γεγονότα, επιστολές κλπ., αλλά να τα βλέπετε στα γενικά και ειδικά ιστορικά τους πλαίσια και αναγκαιότητες!!!

 30. Ο/Η Νίκος λέει:

  Κε Βίτσο, χαίρομαι που δηλώνετε ότι δεν γενικεύετε για το Άγιο Όρος και τις μονές του, διότι αυτό προσπαθώ να μεταφέρω κι εγώ, και βλέπω παντού μια τάση γενίκευσης. Δεν δικαιώνω τον Εφραίμ ή τον κάθε Εφραίμ. Ούτε την ηγεσία της μονής. Υπάρχουν εκατοντάδες μοναχοί στο Α.Ο. που αυτή τη στιγμή δεν έχουν ιδέα του τι συμβαίνει εδώ έξω. Αυτοί οι μοναχοί ζουν πραγματικά σε καθεστώς απομόνωσης και δεν έρχονται σε επαφή με τον έξω κόσμο, ούτε αγοράζουν γη, ούτε νοικιάζουν διαμερίσματα. Το Α.Ο. έχει 20 μοναστήρια με μοναχούς που είναι επιφορτισμένοι να βρίσκουν το εισόδημα που χρειάζεται κάθε μοναστήρι για τη συντήρηση αυτών των τεράστιων μεσαιωνικών όγκων-κτηρίων, την τροφή των εκατοντάδων μοναχών και τα έξοδα φιλοξενίας των προσκυνητών. Κάποιοι από αυτούς το παρακάνουν. Λίγοι κάνουν και απατεωνιές. Ο νόμος πρέπει να ισχύσει, αλλά όταν υπερασπίζομαι το Άγιο όρος δεν υπερασπίζομαι τον Εφραίμ. Υπερασπίζομαι όλους αυτούς τους υπόλοιπους μοναχούς που δεν έχουν τίποτε μεμπτό στις πράξεις τους.
  Αγαπητέ Idom, προσπαθήστε να φανταστείτε τι έξοδα μπορεί να έχει ετησίως ένα μοναστήρι του μεγέθους ενός αγιορείτικου που εκτός του ίδιου του μοναστηριού έχει σκήτες, κελλία, καθίσματα, κλπ με εκατοντάδες μοναχούς που περιμένουν από αυτό τα της διαβίωσής τους. Και πέστε μου λοιπόν, αν δεν πρέπει να έχουν διαμερίσματα να νοικιάζουν, δεν πρέπει να έχουν γη που να εκμεταλλεύονται, τι πρέπει να κάνουν για να βρίσκουν σήμερα εν έτει 2008 τα εκατομμύρια που χρειάζονται για να υπάρξουν. Μη μου πείτε παρακαλώ για τον Εφραίμ και τις κομπίνες. Είπαμε, κατακριτέες. Πέστε μου ένας υγιώς σκεπτόμενος χριστιανός ηγούμενος πού θα έπρεπε να αναζητήσει χρήματα. Λέτε «Πόσες χριστιανικές θρησκευτικές ομάδες στον κόσμο κατέχουν ολόκληρη γεωγραφική περιοχή (για το Άγιο Όρος μιλάω); Δεν τους φτάνει;» Μα, αυτή είναι και η μοναδικότητα του Α.Ο. την οποία αντί να πνίγουμε θα πρέπει να αναδεικνύουμε. Το Άγιο Όρος υπάρχει με το ΙΔΙΟ καθεστώς χίλια χρόνια. Χίλια χρόνια! Είναι κάτι μοναδικό, κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητάς μας. Επιτρέψτε μου να σας συστήσω το (παλιό μεν, αξιόλογο δε) άρθρο «Η σημασία της ίδρυσης του Αγίου Όρους για την ανάπτυξη του ελλαδικού χώρου» του μεγάλου ιστορικού Νίκου Σβορώνου (ο οποίος εντελώς πληροφοριακά υπήρξε αριστερός) από το Δελτίο της Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού (6, 1984) – Νομίζω έχει εκδοθεί και αυτοτελώς σε τευχίδιο προσφάτως και κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία.
  Αγαπητέ Ανώνυμε, διαφωνώ κι εγώ για τη μυστική ατζέντα. Δεν υπάρχει. Δεν χρειάζεται να υπάρξει. Αυτό που υπάρχει, όμως, είναι μία εμπάθεια κατά της Εκκλησίας από μία μερίδα της αριστεράς που πιστεύει ότι για τα προβλήματα του κοσμάκι φταίει η Εκκλησία και ότι δεν έχει προσφέρει τίποτε μέχρι τώρα για αυτόν, και γενικεύει κατά της Εκκλησίας κάθε ατόπημα λειτουργού της.
  Τέλος, θα ήθελα να πω στον συντάκτη ότι διαβάζω το blog αρκετά συχνά και το βρίσκω ιδιαίτερα αξιόλογο και σοβαρό. Αν δεν το έβρισκα δεν θα σπαταλούσα τον χρόνο μου να σχολιάζω. Όμως θεωρώ πολύ φθηνό αυτό το «ποιός είστε;» και το «κρύβεστε εκ του ασφαλούς πίσω από το ψευδώνυμο “Νίκος”;» Υπογράφω με το μικρό μου όνομα. Θέλετε ένα επώνυμο; Ονομάζομαι Νίκος Δανιήλ. Και τί καταλάβατε τώρα; Δεν είμαι ‘κάποιος’. Δεν είμαι παράγοντας. Ούτε πολιτικός, ούτε καλόγερος. Έχει σημασία ποιός είμαι; Είμαι ένας που θα μπορούσατε να είχατε συναντήσει τυχαία σε ένα καφενείο και να συζητούσατε. Τα επιχειρήματα αρκούν για τον διάλογο. Δεν χρειάζονται και φθηνά τρικ.

 31. Ο/Η ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΙΤΣΟΣ λέει:

  Κύριε Ανώνυμε, είστε πάντα ο ίδιος Ανώνυμος; Επειδή, μιας και δεν υιοθετείτε ένα ψευδώνυμο ώστε να συνεννοούμεθα, κάθε φορά ψάχνομαι. Ως ΄»Ανώνυμος» μπορούν να υπογράφονται εκατομμύρια σχόλια.
  Επιπλέον, κάθε φορά αλλάζετε κι επιχειρήματα, όταν τα προηγούμενα ανατρέπονται. Είστε ο ίδιος λοιπόν; Για να ξέρω πού απαντώ.

  Εδώ τώρα μου λέτε: «Κύριε Βίτσε, είστε προφανώς εξυπνότερος εμού ἠ τουλάχιστον έτσι θέλετε να πιστεύετε. Δικαίωμά σας!»
  Εγώ θέλω να πιστεύω; Εγώ, που αποδέχθηκα για τον εαυτό μου την διαπίσωσή σας σε προηγούμενο σχόλιό σας: «Η δημοσιογραφική ανοησία και ημιμάθεια πρέπει να υπόκειται και αυτή σε όρια, όπως κάθε άλλη βλακεία!»;
  Κύριε Ανώνυμε, στην ηλικία μου έχω πια σταματήσει να συγκρίνω το μέγεθος της εξυπνάδας μου, της ομορφιάς μου και κάθε άλλου από τα προσόντα μου, με εκείνο των άλλων. Ό,τι διαθέτω,διαθέτω!

  Μετά λέτε: «Δεν μπορώ να καταλάβω ποιά είναι η σημασία της εισόδου των Γερμανών στην Αθήνα. Η Ελλάδα είχε ήδη υπογράψει συνθηκολόγηση.»

  Δικαίωμά σας να μην καταλαβαίνετε.
  Κάποιοι άλλοι όμως έλληνες φαίνεται πως καταλάβαιναν τραγικά καλά τη σημασία αυτής της εισόδου.
  Με κορυφαίο παράδειγμα εκείνο της Πηνελόπης Δέλτα, σπουδαίας συγγραφέως και κόρης του Εμμανουήλ Μπενάκη, η οποία αυτοκτόνησε την ώρα που έμπαιναν οι Γερμανοί στην Αθήνα, από ευθιξία για εκείνη τη συνθηκολόγηση και για εκείνη την είσοδο.

 32. Ο/Η φουστανΕΛΛΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣmos λέει:

  Αγαπητέ Νίκο,
  Βεβαίως και σας ευχαριστούμε που βρίσκετε το site μας ενδιαφέρον.
  Όμως, για να κάνουμε διάλογο είμαστε εδώ και όχι για να πικραινόμαστε.
  Και μας πικραίνετε όταν λέτε πως χαριζόμαστε σε πολιτικούς και κόμματα, όπως επίσης «Μην παραπλανάτε για να περνάτε θέσεις συγκεκριμένων πολιτικών κομμάτων.»
  Γιατί ούτε παραπλανάμε, ούτε είμαστε φερέφωνο κανενός. Και μιας και μπαίνετε εδώ πολύ καιρό, όπως λέτε, θα έπρεπε να το είχατε καταλάβει.
  Φανταζόμαστε δε, πως δεν θα βρίσκατε ενδιαφέρον ένα blog, για το οποίο ισχύουν όσα του καταλογίζετε.
  Φυσικά και μπορείτε να κρατάτε την ανωνυμία σας. Άλλωστε αυτό αποτελεί μια από τις βασικές δυνατότητες του bloging.
  Επιτρέψτε μας όμως να παρατηρήσουμε πως μια άποψη έχει άλλο βάρος, όταν υπογράφεται με πλήρες και πραγματικό ονοματεπώνυμο. Επειδή κάτι τέτοιο μπορεί να έχει κι επιπτώσεις, τις οποίες ο υπογράφων ρισκάρει.
  Και δεν είναι αυτό που μετράει το να είναι κανείς επώνυμος ή όχι. Ο καθένας μας έχει έναν κύκλο ανθρώπων οι οποίοι τον εκτιμούν. Που θα δουν με θετικότερο μάτι απόψεις που αυτός θα υπογράφει. Κι αν κρίνουμε από τον τρόπο που γράφετε, σκέφτεστε, υποστηρίζετε και επιχειρηματολογείτε δεν φαίνεται να είστε άνθρωπος που δεν διαθέτει κοινωνική εμβέλεια.

 33. Ο/Η NIKΗΤΑΣ ΦΩΣΤΙΝΗΣ λέει:

  Παρακολουθώ τη διαμάχη υπερασπιστών και κατηγόρων του Αγίου Όρους με ενδιαφέρον. Επειδή επί μία σχεδόν οκταετία επισκεπτόμουνα το Άγιο Όρος ενίοτε δις τον χρόνο γνωρίζω από πρώτο χέρι και όχι μόνο απο βιβλία ή από τουριστικές επισκέψεις την εκεί «ατμόσφαιρα».
  Το Άγιο Όρος είναι μία κοινωνία ανθρώπων με τα πάθη της και τα ελαττώματά της. Δεν καταφεύγουν εκεί μόνο όσοι θέλουν να σώσουν την ψυχή τους, αλλά, άλλοι που αισθανονται την ανάγκη της σιωπής και της εγκατάλειψης των εγκοσμίων, άλλοι που θέλουν να κρυφτούν -ως δειλοί της ζωής και άρα διατηρούν τα ελαττώματά τους- και άλλοι που πιστεύουν ότι εκεί θα σωθούν από τις αδυναμίες τους, αλλά συνήθως δεν το επιτυγχάνουν επειδή το πάθος τους είναι δυνατότερο της όποιας προσευχής τους. Υπάρχουν και εκείνοι που απο νεαράς ηλικίας πηγαίνουν να μονάσουν είτε επειδή οι οικογένειές τους, οι θρησκόληπτες, τους εξαναγκάζουν είτε επειδή θέλουν οι ίδιοι, περισσότερο ως θεοφοβούμενοι και λιγότερο ως θεοσεβούμενοι, επηρεασμένοι από δεισιδαιμονικώς θρησκόληπτο περιβάλλον τους.
  Εξ όλων αυτών προκύπτει ότι, δυστυχώς, πλειοψηφούν εκεί οι ανθρώπινες αδυναμίες και μειοψηφούν οι αρετές και η αγιοσύνη. Αυτήν μπορεί να την συναντήσεις στους αναχωρητές που ζουν στα Καυσοκαλύβια και στη λεγόμενη «έρημο», όπου εκεί πραγματικά και εκούσια είναι οι μοναχοί αποκομμένοι από την πραγματικότητα. Πως μπορεί να είναι κομμένη από τον έξω κόσμο λ.χ. μία μονή που διαθέτει 4 -ναι 4- διαφορετικές πηγές ενέργειας! Πως μπορεί να είναι αποκομμένη από τον έξω κόσμο μία μονή που παίρνει, για να συντηρηθεί, κοινοτικά κονδύλια; Όλα επομένως είναι σχετικά, έως πολύ σχετικά. Υπήρξε -και βρίσκεται εν ζωή μοναχός- εξαιρετικά ενάρετος, τον οποίον μία μέρα τον είδαν «πρωτο τραπέζι πίστα» στο κέντρο που εμφανιζόταν ο Τζίμης Πανούσης. Δεν έπαυσε όμως να είναι ενάρετος. Η σχετικότητα πρέπει νομίζω να χαρακτηρίζει και τις εκτιμήσεις σας περί Αγίου Όρους, όπου μπορεί να εγκαταβιούν και άγιοι και δαίμονες. Προφανώς ούτε οι πρώτοι μπορούν να μεταβάλουν τους δεύτερους ούτε οι δεύτεροι να επηρεάσουν τους πρώτους. Όλα τα άλλα είναι αφελείς δογματισμοί…

 34. Ο/Η ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ λέει:

  Ας αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να ψάξει για τυχόν παρανομίες και ας δούμε την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου, μέσα από μία άλλη οπτική. Αυτήν των οικονομικών συναλλαγών από “φορείς πίστης” και “προπύργια της θρησκείας μας”.
  Στις μνήμες μας, από τα μαθητικά χρόνια, έχει μείνει η ευαγγελική φράση “κάνατε τον Οίκον του Θεού, Οίκον εμπορίου”. Στη μνήμη αυτή έχει μείνει και το φραγγέλιο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της ευαγγελικής ιστορίας, έχουμε εμπόρους, λαϊκούς, να μετατρέπουν τον Ναό σε παζάρι. Στην υπόθεση του Βατοπεδίου αλλά και, γενικώς, των οικονομικών δραστηριοτήτων της Εκκλησίας και των ενοριών της, έχουμε εμπορευομένους, τους μεσάζοντες μεταξύ των πιστών και του Θεού. Η διαφορά είναι προφανής.
  Η επιχειρηματολογία υπέρ της οικονομικής δραστηριοποίησης της Εκκλησίας ή των Μοναστηριών (αμφοτέρων η ακίνητη περιουσία ουδόλως ευκαταφρόνητη είναι), έχει να κάνει με την ανάγκη να διαθέτουν πόρους για τη συντήρηση των ναών και των μοναστηριών και για τις αγαθοεργίες που επιτάσσει η αποστολή της ρασοφόρου κοινότητας. Διαφορετικά, η συσσώρευση πλούτου εμπίπτει στην περίπτωση του φραγγέλιου.
  Σύγχρονα της υπόθεσης Βατοπεδίου ρεπορτάζ ανέφεραν -με όλη τη δόση της αντιπολιτευτικής κριτικής βεβαίως- ότι και πάλι, για μία ακόμη χρονιά, είτε είναι περιορισμένες οι αίθουσες διδασκαλίας στα σχολεία είτε είναι σε άθλια χάλια. Αναφέρω αυτό το παράδειγμα μια και μιλάμε περί ακινήτων. Και διερωτώμαι ποια θετική εντύπωση θα έκανε αν μαθαίναμε λ.χ. ότι η πλουσία Μονή Βατοπεδίου είχε αποφασίσει να παραχωρήσει εκτάσεις της για την ανέγερση σχολείων ή και νοσοκομείων! Σε μία τέτοια περίπτωση, ακόμη και παρανομίες να είχαν γίνει στην απόκτηση των εκτάσεων, ο τελικός σκοπός θα αγίαζε τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν και στη συνείδηση του λαού εν αδίκω δεν θα ήταν η Μονή αλλά το κράτος που, στο όνομα της νομιμότητας θα παρεμπόδιζε έναν κυριολεκτικά θείο σκοπό!
  Τελικώς κάποιοι “άγιοι” αγνοούν ότι γυμνοί ερχόμαστε και γυμνοί φεύγουμε από τον κόσμο τούτο…

 35. Ο/Η Idom λέει:

  @ Νίκο

  Νίκο, εντάξει. Καταλαβαίνω αυτά που γράφετε για το κακό των γενικεύσεων. Αλλά ξαναγράφω και εγώ: Με βάση αυτά που φτάνουν στα αυτιά μου τα τελευταία χρόνια (και θεωρώ τις πηγές μου μη φανατισμένες), η «συνισταμένη» των μοναχών τού Α. Όρους έχει ξεσαλώσει. Τώρα αν αυτό υποκρύπτει λίγους που κάνουν τεράστιες απρέπειες ή πολλούς που κάνουν μικρές απρέπειες δεν μπορώ να το πω – αντικειμενικά δεν έχω στοιχεία.
  Γράψατε επίσης «… προσπαθήστε να φανταστείτε τι έξοδα μπορεί να έχει ετησίως ένα μοναστήρι… «. Τώρα αυτό τι επιχείρημα είναι; Επειδή έχουν έξοδα πρέπει να προσγειωθούν στα εγκόσμια και να τα υπηρετούν πλέον με ζέση; Αυτό δεν θα τους διαβρώσει από τα μέσα; Αν το τραβήξουμε στα άκρα το επιχείρημα τότε και ο καημένος ο Φαραώ εδικαιούτο να πει «τα έξοδα συντήρησης τής Πυραμίδας είναι τεράστια, ας βάλω μερικούς σκλάβους ακόμα να δουλεύουν μέχρι θανάτου – τι να κάνουμε;…»
  Αν δεν μπορούσαν να συντηρήσουν κάτι τόσο μεγάλο ας μην το έφτιαχναν.

  Μήπως παλιότερα οι κρουνοί ενίσχυσης προς εκείνους ήταν μεγαλύτεροι; Μήπως σιγά σιγά το ποιμνίο την «κάνει» και η Εκκλησία (ως εγκόσμιος οργανισμός με δομές και έξοδα) στριμώχνεται; Και τι είναι το νομικά και ηθικά σωστό για έναν εγκόσμιο οργανισμό (ΔΕΝ λέω καν για πνευματικό!) σε μία τέτοια περίπτωση; Να αρχίσει την στα όρια τού νόμιμου αυτοενίσχυση;

  Ο Χριστός θυμάμαι, είπε στον απλό άνθρωπο που ήθελε να Τον ακολουθήσει, να πουλήσει όλα τα υπάρχοντα του, να μοιράσει τα χρήματα στους φτωχούς και μετά να Τον ακολουθήσει. Και όταν ο απλός άνθρωπος δεν το έκανε, τον επιτίμησε.
  Όσο για τους μαθητές Του, τους είπε να πορευτούν ξυπόλυτοι στον κόσμο. Ούτε σε υποσημείωση δεν είπε «Κτίστε μονές στα καλύτερα μέρη και μετά κάντε τα νόμιμα για να τα συντηρείτε». Παρομοίως ο Παύλος.

  Όταν έγραψα για διαμερίσματα που νοικιάζουν, εννοούσα ότι τα νοικιάζουν από άλλους ιδιοκτήτες για να τα έχουν για τις εξόδους τους – φανερό ήταν. Εννοώ ότι δεν στερούνται χρημάτων (ΟΚ, δεν ξέρω πόσοι).
  Και γιατί δεν κάνουν πραγματική, πλήρη απογραφή περιουσίας και να την δηλώσουν στον κόσμο; Όσο δεν το κάνουν μπορεί ο καθένας να υποστηρίζει οτιδήποτε. Εγώ υποστηρίζω ότι στο σύνολο κατέχουν εξαιρετικά μεγάλη περιουσία – εκτός τής περιοχής τού Άθου και εκτός των αρχαίων & βυζαντινών θησαυρών.
  Ειρήσθω εν παρόδω: Την αρχαιολογική υπηρεσία που θα βοηθούσε στην συντήρηση των έργων, γιατί δεν την αφήνουν να μπει στον Άθω;
  Μήπως για αρχή θα μπορούσαν να πουλήσουν μερικά 4X4 που αλωνίζουν στον Άθω; Μην μού πείτε για το δύσβατο τού εδάφους – πριν χίλια χρόνια κάποιοι έκτισαν τις μονές σε αυτό το έδαφος!
  Και αν πράγματι κάποτε ξεπουλήσουν τα καλούδια και πάλι δεν τους φτάνει να τους θρέψει η γη που έχουν, τότε σιγά σιγά ας αποχωρήσουν. ΑΥΤΟ είναι τελικά το τίμιο. Σε εκατομμύρια πάμφτωχους μετανάστες που κυκλοφορούν επαίτες αυτή την στιγμή στον κόσμο έχουν δοθεί ΠΟΛΥ λιγότερες επιλογές.

  Από όσα λέτε αυτό που με αγγίζει, είναι ότι πράγματι φιλοξενούν δωρεάν τους επισκέπτες.
  Θα ήταν όμως πολύ πιο καθαρό και ευθύ να βάλουν ένα μικρό αντίτιμο, αν με αυτό μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν αληθινές ανάγκες.
  Σάματις δίνουν λόγο για τις δωρεές που δέχονται; Πιστεύετε ότι όταν ο Κάρολος (και οι παρόμοιοι) πάνε βόλτα στις μονές δεν πάνε μαζί τους και κάποιον μπουναμά;

  Επίσης, πολύ απλά, το ότι κάποιος ζει σε συνθήκες ένδειας δεν σημαίνει σίγουρα ότι είναι φτωχός. Γνωρίζουμε για πολλούς ότι πέθαναν μεσα σε κουρέλια ενώ διέθεταν περιουσία. Γνωρίζω προσωπικά τέτοια άτομα. Τσιγκουνιά το λένε. Και η αυστηρότατα ιεραρχική δομή τού Α. Όρους μια χαρά μπορεί να καλύπτει μία μικροκοινωνία που οι πολλοί κυκλοφορούν ρακένδυτοι και οι λίγοι έχουν τζακούζι (ή έστω καταθέσεις στην τράπεζα, αν με αυτό την βρίσκουν).

  Σχετικά με το άλλο που γράφετε, «Το Άγιο Όρος υπάρχει με το ΙΔΙΟ καθεστώς χίλια χρόνια. Χίλια χρόνια! Είναι κάτι μοναδικό, κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητάς μας….»
  Το βιβλίο που μού συντήνετε δεν το έχω διαβάσει και σάς ευχαριστώ. Πιθανότατα να το αναζητήσω – αν και μάλλον είμαι με τους «άλλους». :-)
  Γενικά, θα παραδεχτείτε ότι η χρονική διάρκεια από μόνη της δεν είναι λόγος για να συντηρούμε κάτι. Το κάτι το συντηρούμε όταν το θεωρούμε καλό ή έστω όταν δεν μπορούμε να αποφασίσουμε.
  Προφανώς στα 1000 χρόνια ύπαρξής του το Άγιο Όρος έχει προσφέρει αλλά ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ. Μήπως το ότι την έβγαζε καθαρή απέναντι σε όλους τους κατακτητές που πέρασαν από πυρ και σίδερο την Ελλάδα, ήταν λίγο;
  Και – πως να το κάνουμε; – τα πράγματα αλλάζουν. Πριν από 2000 χρόνια υπήρχε το «καθεστώς» των Δωδεκαθεϊστών που είχε γίνει κομμάτι τής τότε πολιτιστικής ταυτότητας. Αλλά πάει, τελείωσε (με πολύ άιμα αμφοτερόπλευρα, δυστυχώς).
  Προφανώς για έναν πιστό τού Χριστιανισμού το τέλος τού τρέχοντος πολιτισμού ταυτίζεται με το τέλος τού Κόσμου και την Δευτέρα Παρουσία. Για έναν μη πιστό ή για έναν πιστό μίας πιο γενικής εικόνας Θεού, απλά και αυτή η θρησκεία κάποτε θα φύγει και θα έρθει μία άλλη.

  Idom

  (Πω, πω σέντόνι έγραψα! Συγνώμη κε διαχειριστά τής σελίδας! :-) Στο δικό μου blog γιατί έχω δύο μήνες να γράψω;)

 36. Ο/Η Ανώνυμος λέει:

  Κύριε Βίτσε, Ωραία! Και τί θέλατε να κάνει ο Ελληνικός Λαός, να αυτοχειριασθεί ομαδικά κατά το παράδειγμα της Πηνελόπης Δέλτα, θυγατρός του Εμμανουήλ Μπενάκη… επειδή οι Γερμανοί, σημειωτέον ΔΥΣΤΥΧΩΣ και ΤΡΑΓΙΚΩΣ για την Ελλάδα, εισήρχοντο στην Αθήνα; Έλεος!

  Από στρατιωτικής και στρατηγικής πλευράς δεν υπήρχε άλλη επιλογή πέραν της συνθηκολογήσεως. Η περαιτέρω -δια τακτικών εχθροπραξιών- θυσία Ελληνοπαίδων ήταν στρατιωτικά και στρατηγικά άσκοπη. Ο Ελληνικός Λαός εξετέλεσε με απαράμιλη αυτοθυσία το καθήκον του προς την Ιστορία και το Έθνος, δεν μπορούσε να ανατρέψει μόνος του και με τα μέσα που διέθετε την γενική τροπή του πολέμου και την κατά κράτος στρατιωτική υπεροχή των Δυνάμεων του Άξονα. Ήταν ήδη στρατιωτικό θαύμα η νίκη κατά της Ιταλίας και η αντίσταση κατά της Γερμανίας. Μετέβαλε δε από τακτικές σε άτακτες τις εχθροπραξίες με τον Εχθρό, καταβάλλοντας επιπλέον βαρύτατο – σε αίμα – τίμημα .

  Και επαναλαμβάνω, η συνθηκολόγηση υπεγράφη στις 20 Απριλίου 1941, στις 26 Απριλίου η Ιερά Κοινότητα απέστειλε επιστολή στον Κατακτητή, ζητώντας τον σεβασμό του απ΄ αιώνων ισχύοντος και σεβασμού τυχόντος ειδικού καθεστώτος του Αγίου Όρους, φοβούμενο Βουλγαρικές επ’ αυτού βλέψεις. Το Γράμμα δεν λέει τίποτε άλλο πέραν αυτού. Πού βλέπετε το μεμπτό;

 37. Ο/Η ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΙΤΣΟΣ λέει:

  Κύριε Ανώνυμε, εμείς οι δύο, σε αυτό το θέμα τουλάχιστον, δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ! Επειδή κάνετε πώς δεν καταλαβαίνετε. Κι επειδή έχουμε διαφορετικό σύστημα αρχών να μας διακατέχει.
  Βεβαίως και δεν ισχυρίζομαι ότι όλη η Ελλάδα έπρεπε να αυτοκτονήσει με την είσοδο των Γερμανών.
  [Αν και με σοκάρει ο κυνισμός της φράσης σας «Και τί θέλατε να κάνει ο Ελληνικός Λαός, να αυτοχειριασθεί ομαδικά κατά το παράδειγμα της Πηνελόπης Δέλτα, θυγατρός του Εμμανουήλ Μπενάκη… επειδή οι Γερμανοί, σημειωτέον ΔΥΣΤΥΧΩΣ και ΤΡΑΓΙΚΩΣ για την Ελλάδα, εισήρχοντο στην Αθήνα; Έλεος!».
  Πόσο μάλλον που πρόκειται για μια με τεράστιες και πανανθρώπινες συμβολικές προεκτάσεις αυτοθυσία ενός ανθρώπου, μιας σημαντικής προσωπικότητας. Πράγμα που με οδηγεί στο να μαντέψω την ιδιότητά σας. Επειδή τέτοιο κυνισμό μόνο ένα τμήμα μιας συγκεκριμένης ιδιότητας ανθρώπων μας έχει συνηθίσει να έχει. Ιδιότητας που πρώτη αυτή δεν θα όφειλε να είχε].
  Όμως η μεν να αυτοκτονεί και οι δε να υπογράφουν σύμφωνο υποταγής και παρακλήσεων ελέους, καταλήγοντες μάλιστα με μια επωδό του τύπου «Τον Βασιλέα των Βασιλευόντων καί Κύριον των Κυριευόντων εξ όλης ψυχής καί καρδίας ικετεύοντες, όπως επιδαψιλεύση τη Υμετέρα Εξοχότητι υγείαν καί μακροημέρευσιν επ’ αγαθώ του ενδόξου Γερμανικού Έθνους.
  Υποσημειούμεθα βαθυσεβάστως», εσείς πώς το βλέπετε;
  Γιατί μη μου πείτε πως ναι μεν η Πηνελόπη Δέλτα αυτοκτόνησε, αλλά ο δε υπόλοιπος ελληνικός λαός έκανε πάρτι που επήλθε συνθηκολόγηση και έσωσε τα παιδιά του από τα αδικοσκοτώματα, όπως ισχυρίζεσθε;
  Και ποιά συνθηκολόγηση επικαλείσθε; Εκείνη που υπέγραψε ο Τσολάκογλου, ο δωσίλογος; Όπως -τουλάχιστον έχει αποφανθεί η ελληνική Δικαιοσύνη, η οποία για αυτή του την συνθηκολόγηση τον καταδίκασε σε θάνατο το 1945 για «εθνική αναξιότητα».
  Συνθηκολόγηση, που υπέγραψε με τον Διοικητή των Ες-Ες, αφού παρέκαμψε τον κανονικό Διοικητή Στρατιάς Ηπείρου και πραξικοματικά ανέλαβε την αρχηγία της. Με τη συνεργασία του τότε Μητροπολίτη Ιωαννίνων για να μην ξεχνιόμαστε. Υπογραφή που επανέλαβε και σε άλλα δύο πρωτόκολλα τις επόμενες μέρες για να δέσει καλά το πράγμα.
  Αποσιωπάτε δε, ότι αυτή τη συνθηκολόγηση κατάγγειλαν ως «αντίθετη με τα συμφέροντα της πατρίδας» και ως προδοσία, τόσο ο αρχηγός του στρατού Αλέξανδρος Παπάγος, όσο και ο Βασιλιάς και η Ελληνική Κυβέρνηση. Καθώς επίσης ότι κήρυξαν «αγώνα και άμυνα μέχρις εσχάτων».
  Αυτά που λέτε για την αναγκαιότητα της συνθηκολόγησης, δεν είναι παρά οι δικαιολογίες που ψέλλισε ο Τσολάκογλου κατά τη δίκη του. Αυτές επαναλαμβάνετε για να δικαιολογήσετε τη στάση των μοναχών του Αγίου ΄Ορους.
  Κι όντως, καθώς λέτε, η επιστολή των Μοναχών έγινε έξι μέρες μετά τη συνθηκολόγηση -και πάντως μια μέρα πριν οι Γερμανοί μπουν στην Αθήνα- μια συνθηκολόγηση όμως που όλοι θεωρούσαν εσχάτη προδοσία και τη στιγμή που είχε κηρυχθεί «αγώνας μέχρις εσχάτων», εναντίον όσων είχε δεχθεί.
  Και μέσα σε αυτό το κλίμα πάνε οι καλόγεροι και υπογράφουν! Ωραίοι θεματοφύλακες του Ελληνισμού, μα την αλήθεια!
  Να πάμε και παρακάτω;
  Ο Τσολάκογλου, αφού έσωσε τα παιδιά της Ελλάδος από το σκότωμα, είπε να σώσει και τον εαυτό του και δέχεται και γίνεται ο πρώτος Κατοχικός Πρωθυπουργός, δοτός των Γερμανών, και, φυσικά, όργανό τους.
  Και ένα από τα πρώτα του νομοθετήματα ήταν για να ικανοποιήσει τα καλά παιδιά, τους καλογέρους του Άθω, με το οποίο τους παραχώρησε εκτάσεις και εκτάσεις.
  Νομοθέτημα το οποίο επικαλούνται σήμερα ο Εφραίμ κλπ. για να στηρίξουν τις ανταλλαγές για τις οποίες κι εσείς κόπτεσθε!
  Παρότι το νομοθέτημα αυτό κατάργησε από ντροπή ο Αντιβασιλέας Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός.
  Ζήτω λοιπόν στον Τσολάκογλου,
  Ζήτω και στους τότε καλογέρους του Άθω, που αυτή τη δραματική στιγμή έσπευσαν να υπογράψουν για να περάσουν οι Γερμανοί κατακτητές από πάνω τους,
  Ζήτω και για το θράσος τους να εγείρουν σήμερα διεκδικήσεις βασισμένες σε αυτά τους τα κατορθώματα αντί να προσπαθούν να τα κρύψουν!

  Όσο για την Αντίσταση κάποιων χιλιάδων Ελλήνων κατά τη διάρκεια της Κατοχής, οι οποίοι δεν συνεμορφώθησαν προς την Συνθηκολόγηση του Τσολάκογλου, όπως έκανε η Αγία Αθωνική Κοινότητα από την πρώτη στιγμή, καλά δεν τα έλεγα εγώ σε ένα από τα πρώτα σχόλια αυτού του poste, πως ήταν ηλίθιοι;
  Γιατί πέσανε να με φάνε πως βγάζω, λέει, πατριωτικούς φιλιππικούς;

 38. Ο/Η Καππαδόκης λέει:

  @ Aνώνυμον

  «Τον Βασιλέα των Βασιλευόντων καί Κύριον των Κυριευόντων εξ όλης ψυχής καί καρδίας ικετεύοντες, όπως επιδαψιλεύση τη Υμετέρα Εξοχότητι υγείαν καί μακροημέρευσιν επ’ αγαθώ του ενδόξου Γερμανικού Έθνους.
  Υποσημειούμεθα βαθυσεβάστως».

  Για να κάνουμε το θέμα του διαλόγου πιο απλό και να μην ασχοληθούμε με το όλον θέμα της αντίστασης του Ελληνικού λαού που σωστά αναφέρει ο κ. Βίτσος ας μείνουμε στην παραπάνω πρόταση.
  Οταν αρχικά διετύπωσα την γνώμη ότι δεν θεωρώ μεπτόν το περιεχόμενο της επιστολής, διάβασα την παραπάνω παράγραφο, με ενόχλησε, αλλά σκέφτηκα πως εν πάσει περιπτώσει απευθύνονται σε έναν αρχηγό κράτους και προσπαθούν να τον «καλοπιάσουν» κατά το κοινώς λεγόμενο.
  Οταν πληροφήθηκα, και ζητώ συγγνώμην για την άγνοια μου, ότι η επιστολή αυτή δεν απευθυνόταν στο αρχηγό ενός κράτους αλλά στον κατακτητή που βρισκόταν ήδη εντός των τειχών τότε η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική.

  Εχετε κανένα επιχείρημα που να θεμελιώνει την άποψη ότι για να σώσουμε τα υπάρχοντα μας ευχόμαστε «μακροημέρευσιν επ’ αγαθώ του ενδόξου Γερμανικού Έθνους» το οποίον έθνος κατά σύμπτωση είναι ο κατακτητής μας;

 39. Ο/Η Νίκος Δανιήλ λέει:

  Αγαπητό φουστανΕΛΛΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣmos, λυπάμαι που θίχτηκες με το σχόλιο ότι περνάς θέσεις κομμάτων. Με το σχόλιο εννοούσα 1ον στο συγκεκριμένο θέμα, και 2ον ότι γίνεσαι άθελά σου φορέας αυτών των ‘γραμμών’. Αν πίστευα ότι είσαι φερέφωνο κόμματος, απλά δεν θα σε διάβαζα. Επειδή βλέπω ότι πραγματικά σε πείραξε διευκρινίζω ότι δεν θεωρώ ότι περνάς εκουσίως γραμμή κόμματος ή πολιτικού σχηματισμού. Όσον αφορά την ανωνυμία, δεν είναι θέμα επωνύμου. Ορίστε, σας το δίνω. Δεν αλλάζει τίποτε. Τώρα πώς εννοείς την κοινωνική εμβέλεια δεν ξέρω, αλλά αν ένας μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται άτομο κοινωνικής εμβέλειας, τότε ευχαριστώ.

 40. Ο/Η Καλλίλαος λέει:

  Θαύμασα το δημοσιογραφικό μένος των μεν, τη ρητορική δεινότητα των δε, την πατριωτική έξαρση των τρίτων και το φιλομοναστικό πνεύμα των άλλων. Ωστόσο, τα ζητήματα αυτά δεν νομίζω ότι λύνονται με ιδεολογικά κολλήματα. Ούτε με το βρίσκουμε ευκαιρία και λέμε… για να εντυπωσιάσουμε. Μια που βαράνε άλλοι ρίχνουμε κι εμείς. Θα ήθελα να ρωτήσω, αν ξέρει κανείς να με διαφωτίσει, τι γίνεται όταν μια χώρα καταλαμβάνεται απο ξένη δύναμη. Στην τουρκοκρατία, για παράδειγμα, που τώρα τελευταία ακούμε ότι ήταν μια περίοδος ανοχής (!) και σε τίποτε δεν ταλαιπωρούσε τους κατακτημένους λαούς (που ωστόσο για λόγους που δεν καταλαβαίνουμε επαναστάτησαν), ποιοι κυβερνούσαν τον τόπο; Α, ναι, θα μου πείτε ότι πρώτος ο πατριάρχης Γεννάδιος συνθηκολόγησε με τον κατακτητή εξασφαλίζοντας την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών. Ενώ θα μπορούσε να είχε αντισταθεί και να είχε γίνει μάρτυρας. Γιατί, βέβαια, είναι πιθανό να θεωρηθεί ότι δεν ήταν για εκείνον μαρτύριο το να βλέπει ποδοπατημένες τις εκκλησιές και πεταμένο στην άκρη της Πόλης το πατριαρχείο. Και ότι δεν ήταν πρακτική μιας αναγκαστικής realpolitik η στάση του. Αλλά τι ανοιγω θέματα! Ο καθένας μπορεί να έχει τις απόψεις του αρκεί να βλέπει με καθαρό νου. Με την ευκαιρία αυτή σκέφτηκα το μοναστήρι της Εικοσιφοίνισσας στην ανατολική Μακεδονία, που το γύμνωσαν οι Βούλγαροι αποσπώντας θησαυρούς πολιτισμού, βιβλία, χειρόγραφα, που σήμερα βρίσκονται στη Σόφια. Μου κάνει εντύπωση που αρκέστηκαν σ’ αυτό, ενώ πιο πέρα υπήρχαν τα πολλά και πλούσια μοναστήρια του Αγίου Όρους. Θα ήταν μια ευκαιρία να αλάφρωνε απο το βάρος τόσων κειμηλίων ο Άθως και να διαδίδονταν οι θησαυροί της βυζαντινής παράδοσης σε άλλες χώρες. Κάτι σαν αυτό που γίνεται σήμερα στη βόρεια Κύπρο. Ίσως θα έπρεπε να χαιρόμαστε που οι αγιορείτες κατάφεραν και να διασώσουν τους πολύτιμους θησαυρούς του μεσαιωνικού ελληνισμού και κάτω απο το σχήμα του μοναχού να στηρίξουν την αντίσταση κατά τοων κατακτητών. Όπως είχαν πράξει και στην τουρκοκρατία η πλειονότητα των κληρικών και των μοναστηριών. Ας κοιτάμε την αλήθεια, ας κρίνουμε το πραγματικά στραβό με πρόθεση να το ισιώσουμε. Σκέφτομαι πως, διαφορετικά, θα έπρεπε να περάσουμε απο κόσκινο πολλά πρόσωπα και πράγματα. Ας μη λησμονούμε, πως όταν τιμούμε τους εθνικούς ευεργέτες, δεν μας απασχολεί πώς έκαμαν τις περιουσίες τους.

 41. Ο/Η φουστανΕΛΛΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣmos λέει:

  @ΝΙΚΟ ΔΑΝΙΗΛ: Ακόμα κι έτσι να είναι, θεωρείτε πως ένας νέος άνθρωπος, καλλιεργημένος, προ του διδακτορικού του, με ευχέρεια λόγου και άποψη δεν μπορεί να επηρρεάσει άλλους γύρω του;
  Τότε ποιός μπορεί καλύτερα;

 42. Ο/Η ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ λέει:

  @Καλλίλαο: Δηλαδή μας λέτε πως ερωτοτροπήσανε με την εθνική προδοσία οι αγειορίτες για να μη δουν τα μοναστήρια κατεστραμμένα από τους Βουλγάρους τη στιγμή που ανάμεσά τους είχαν βουλγάρικο μοναστηρι;
  Και έχετε υπολογίσει πόσα μοναστήρια, εκκλησίες κλπ. ρίμαξαν στη συνέχεια από την αδιαφορία της κάθε άλλο παρά φτωχής Εκκλησίας της Ελλάδος; Η εκκλησία που αναφέρατε ότι έγινε αντικείμενο λεηλασίας από τους Βουλγάρους στην Εκκλησία της Ελλάδος ανήκε. Τα διοικητικά δεν ενδιαφέρουν εμάς τους πιστούς και συγχρόνως φορείς της ορθόδοξης παράδοσης. Επειδή δεν είναι μόνο οι ιερωμένοι φορείς της. Κυρίως εμείς είμαστε.
  Αφού λοιπόν σπάραζε η καρδιά των μοναχών του Αγίου Όρους για ό,τι από τα μοναστήρια χάνεται, γιατί πενήντα χρόνια τώρα δεν έβαζαν ένα χεράκι να τα συντηρήσουν με προσωπκή εργασία, παρά προσηύχοντο όλη την ημέρα;
  Και οι Βούλγαροι Ορθόδοξοι δεν είναι κομμάτι της Ορθόδοξης παράδοσης; Ή νομίζετε πως τους χρειάζεται ένας δεύτερος σημερινός βουλγαροκτόνος να τους τυφλώσει για να μάθουν να φέρονται;
  Δεν κοιτάνε, λέω εγώ, να τα βρούνε οι παπάδες μέταξυ τους, παρά μια χούφτα ορθόδοξοι είμαστε στη γη και δεν λένε να βάλουν τα μαχαίρια στα θηκάρια τους, τόσους αιώνες τώρα; Κι όλα αυτά για την εξουσία και το χρήμα;

 43. Ο/Η Νίκος Δανιήλ λέει:

  Επειδή μου δίνεται η εντύπωση ότι έχουμε κουράσει τους αναγνώστες με το πιγκ-πογκ επιχειρημάτων, θα ήθελα να ολοκληρώσω την παρουσία μου με ένα σχόλιο. Η μελέτη της ιστορίας του Αγίου Όρους, και δη της πρόσφατης, θα πρέπει θαρρώ να γίνει κάτω από συνθήκες ιστορικής επιστημοσύνης. Πιθανόν όλοι όσοι εξέφρασαν την άποψή τους σε αυτή τη σελίδα του blog να έχουν το δίκιο τους ως προς διάφορες απόψεις της πολιτικής ιστορίας του Α.Ο. Όμως, οι μονές διαθέτουν πλούσια αρχεία για την περίοδο αυτή της γερμανικής κατοχής (όπως και για άλλες πιο σύγχρονες) τα οποία κάποια στιγμή θα ανοίξουν όπως άνοιξαν για παλαιότερες εποχές. Αρκετές μονές έχουν ανοίξει τα αρχεία τους μέχρι τις αρχές του εικοστού αιώνα, οπότε οι ιστορικοί -και μαζί τους και εμείς- ας κάνουν λίγη υπομονή. Εξάλλου έχουν ήδη περάσει 50 χρόνια και σε μία δεκαετία θα σπανίζουν οι άνθρωποι που έζησαν τα γεγονότα και θα τα θυμούνται.

 44. Ο/Η ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΙΤΣΟΣ λέει:

  Αν και δεν μπορώ να φανταστώ τι περισσότερο για το συγκεκριμένο θέμα θα περιείχαν τα αρχεία του Αγίου Όρους, που να απαλύνει το χαρακτήρα της πρωτοβουλίας της επιστολής, αν και, μιας και ήδη πέρασαν τα 50 χρόνια, η ίδια η επιστασία θα έπρεπε να είχε φροντίσει για να ανοιγούν τα αρχεία αυτά, ώστε να φύγουν οι σκιές, θα συμφωνήσω μαζί σας.
  Και θα χαρώ αν με το άνοιγμα των αρχείων φανεί πως τα πράγματα είναι αλλιώς.
  Αφού όμως και δεν έχουν ανοικτεί ακόμα τα συγκεκριμένα αρχεία ας μην επικαλούνται οι μοναχοί διατάγματα που ξεκινούν από εκείνη την επιστολή για να διεκδικήσουν περιουσιακά στοιχεία.
  Τα περί γυνής του Καίσαρος ισχύουν και για ιερομονάχους.

 45. Ο/Η Καλλίλαος λέει:

  Ειλικρινά θα ήθελα να απαντήσω στην κυρία Μπεκατώρου αλλά φοβάμαι πως δεν μπορώ να αντιμετωπίσω τη σκέψη της. Όσο για την ιστορία, δεν πιστεύω, απο όσα κατάλαβα, ότι αυτή ενδιαφέρει τους προβληματιζόμενους με το ζήτημα της σχετικής επιστολής.
  Επιτρέψτε μου, όμως, να αναφέρω κάτι που είχα διαβάσει, εδώ και αρκετό καιρό, σε μια εφημερίδα. Ένας δημοσιογράφος έπαιρνε συνέντευξη απο υπεύθυνο του Ιδρύματος της Τήνου. Ρωτάει, λοιπόν: – Καλά το βρίσκετε σωστό να υπάρχει τόση φτώχεια και σεις εδώ να συσσωρεύετε πλούτο με τόσα πολύτιμα τάματα; Ο συνομιλητής του απάντησε ότι κάθε χρόνο το Ίδρυμα προβαίνει σε εκποίηση πολλών από τα αφιερώματα και με τα χρήματα που εισπράττονται συντηρούνται οικοτροφεία, γηροκομεία, εκπαιδευτήρια, δινονται υποτροφίες κ.λπ. Και τότε ο δημοσιογράφος κάνει την αποστομωτική ερώτηση: – Και είναι σωστό να εκποιείτε τα τάματα που ο λαός απο ευσέβεια αφιερώνει στην Παναγία;

 46. Ο/Η Ανώνυμος λέει:

  Κύριε Βίτσε, δηλαδή αμφιβάλλετε για τον πατριωτισμό των Ελλήνων, επειδή δεν αντέδρασαν κατά τον τρόπο της Πηνελόπης Δέλτα; Δεν μπορώ να κατάλαβω τί θέλετε να πείτε! Το παράδειγμα της Δέλτα ήταν μοναδικό και σημειολογικό, αλλά είμαι βέβαιος πως η Δέλτα δεν θα το απαιτούσε ποτέ από το σύνολο των Ελλήνων. Δεν έχω διαβάσει τα πρακτικά της Δίκης Τσολάκογλου, αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν κατεδικάσθη τόσο για την συνθηκολόγηση, όσο για την αποδοχή της κατοχικής πρωθυπουργίας, η οποία ήταν επαίσχυντη πράξη από ένα στρατιωτικό του μεγέθους του. Η συνθηκολόγηση όμως αυτή καθ΄εαυτή επεβάλλετο από στρατιωτικής και στρατηγικής πλευράς και έλαβε χώρα με εξαιρετική και μοναδική απόδοση τιμών από μέρους του Κατακτητή προς τα Ελληνικά Όπλα και την επιδειχθείσα ανδρεία των Ελλήνων Στρατιωτών. Οι Έλληνες Στρατιώτες πολεμήσανε, αντισταθήκανε με ηρωϊσμό, αυταπάρνηση και μοναδική περιφρόνηση προς τον θάνατο, τί θέλατε να κάνουν περισσσότερο, να σκοτώνονται χωρίς λόγο στην μεθόριο,όταν οι άλλοι εισήλθαν από τα νώτα και τους περικύκλωσαν, σφυροκοπώντας και από αέρος με στούκας; Χάσαμε τον τακτικό πόλεμο, αλλά με το κεφάλι ψηλά, δεν παραδοθήκαμε αμαχητί, ούτε λιποψυχήσαμε, συνθηκολογήσαμε όταν πλέον δεν είχαμε άλλη ανθρώπινη και στρατιωτική επιλογή και δυνατότητα συνεχίσεως των τακτικών εχθροπραξιών. Μεταβάλλαμε δε τον πόλεμο σε άτακτο, καταβάλλοντας επιπλέον αίμα σε μάχιμο και άμαχο πληθυσμό. Τι θέλατε επιπλέον να κάναμε;

 47. Ο/Η Γεώργιος Οικονόμου λέει:

  http://www.simerini.com/nqcontent.cfm?a_id=351165

  Όλη η αλήθεια για το Βατοπαίδι

  Ο Κωνσταντίνος Λούλης ρίχνει φως στην υπόθεση που ταλανίζει τον Ελληνισμό

  «Μερικοί θέλουν να πλήξουν τις αξίες της Ορθοδοξίας και του Μοναχισμού»

  ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

  Πρώην πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους, ο Κωνσταντίνος Λούλης, έζησε εκ των έσω το πολύμοχθο αναστηλωτικό και ιεραποστολικό έργο της Μονής Βατοπαιδίου, και καταθέτει τη δική του άποψη για το φερόμενο σκάνδαλο.
  Είναι ο άνθρωπος που το 1989 προσπάθησε και πέτυχε, η Ιερά Μονή Βατοπαιδίου να γίνει ξανά Κοινόβιο Μοναστήρι και να αποκτήσει Ηγούμενο έπειτα από 536 χρόνια. Γνωρίζει τα πράγματα του Αγίου Όρους αλλά και της Μονής, όσο λίγοι στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και είναι ίσως η μοναδική «αντίθετη φωνή», μέσα στον oρυμαγδό των κατηγοριών εναντίον της Μονής Βατοπαιδίου και του Ηγουμένου Εφραίμ, που τοποθετήθηκε δημόσια για το θέμα.
  Κύριε Λούλη, την περίοδο της θητείας σας ως πολιτικού διοικητού, ενθρονίστηκε ο Ηγούμενος Εφραίμ στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου. Αυτό, έγινε με δικές σας ενέργειες;
  Το 1989 ανέλαβα πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους και θεωρώ ένα κορυφαίο έργο στη ζωή μου, το ότι στήριξα με όλες μου τις δυνάμεις συμβουλευτικά -γιατί αυτός είναι ο ρόλος του πολιτικού διοικητού-, την εγκαταβίωση της εκλεκτής αυτής αδερφότητας στη Μονή Βατοπαιδίου. Πριν από την εγκαταβίωση του Ηγουμένου Εφραίμ υπήρχε, σχεδόν, πλήρης εγκατάλειψη. Σήμερα, η μονή είναι ένα πραγματικό κόσμημα…
  Πώς, κατά τη γνώμη σας, αυτή η υπόθεση ή το φερόμενο σκάνδαλο του Βατοπαιδίου, βρίσκεται εδώ και δύο μήνες στην επικαιρότητα;
  Κατ’ αρχάς, κατά την άποψή μου, δεν πρόκειται περί σκανδάλου. Αν καταλογιστούν κάποιες ευθύνες, δεν μπορεί να καταλογιστούν σ’ αυτόν που διεκδικεί κάτι, αλλά σ’ αυτόν που το διαχειρίζεται και το δίδει. Ας δούμε τα πράγματα με τη σειρά:
  Όταν προ 18 περίπου ετών ανέλαβε η Αδελφότητα του Γέροντα Εφραίμ, με ομόφωνες εγκρίσεις και αποφάσεις της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους και της Εξαρχίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που είναι τα μόνα αρμόδια όργανα για την τύχη αυτής της κορυφαίας ιστορικής Μονής της Ορθοδοξίας, όφειλε ο Ηγούμενος Εφραίμ, μεταξύ των άλλων, να ξεκινήσει το τεράστιο αναστηλωτικό έργο -υψηλότατου κατασκευαστικού κόστους- διεκδικώντας φυσικά οικονομικούς πόρους, που μέρος αυτών προήρχετο και από την αξιοποίηση του εναπομείναντος 10% περίπου της περιουσίας της Μονής, διότι το υπόλοιπο 90% είχε ήδη προσφερθεί στον ελληνικό λαό. Κατά τη διαδικασία αυτή, που άρχισε το 1994, εξεδόθησαν μια σειρά αποφάσεων, που ρυθμίζουν τα αφορούντα την περιουσία της μονής.
  Τις αποφάσεις αυτές εδώ και 10 χρόνια τις υπέγραψαν δεκάδες ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί υψηλού κύρους, ήθους και γνώσεων (υπουργοί προερχόμενοι και από τα δύο μεγάλα κόμματα, μέλη του Ανωτάτου Νομικού Συμβουλίου του κράτους, μέλη Ειδικών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων, εισαγγελείς αλλά και ακόμη απλοί δημόσιοι υπάλληλοι), βασιζόμενοι σε νόμους και σε γνωματεύσεις ειδικών καθηγητών Πανεπιστημίων. Δηλαδή, τα εξέτασε, τα ενέκρινε και τα επικύρωσε η κορυφή της πυραμίδας της Κρατικής και Δικαστικής Εξουσίας του ελληνικού κράτους.
  Τα ονόματα όλων αυτών είναι γνωστά και υπάρχουν. Αν το ζητούμενο, όμως, είναι να πειστεί η κοινή γνώμη, πως όλοι αυτοί… παραπλανήθηκαν και ένοχος είναι… «ο μοναδικός σε ικανότητες» Μοναχός Εφραίμ, προσωπικά αρνούμαι να το δεχθώ. Αν υπάρχει άνθρωπος με τέτοιες μοναδικές ικανότητες, τότε να τον καλέσουν στη Λευκωσία να λύσει το Κυπριακό και στα Σκόπια για να κλείσει το Μακεδονικό.
  Δεν θα δεχθώ, όμως, επίσης, ποτέ, ως Έλληνας πολίτης με απλό, κοινό νου, πως όλοι αυτοί οι έντιμοι άνδρες του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όλων των παρατάξεων, καθώς και οι επίσημοι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί, που πέρασαν, μάλιστα, αυτά τα χρόνια και από το Βατοπαίδι και συνεχάρησαν τους Μοναχούς για το τεράστιο, μοναδικό έργο τους, όπως και γραπτά ακόμη το χαρακτήρισαν -όλους αυτούς που προσωπικά τους τιμώ ιδιαίτερα για το ήθος και τις νομικές τους γνώσεις και που ο ελληνικός λαός τούς εμπιστεύτηκε τα υψηλότερα αξιώματα-, υπήρξαν αφελείς και παραπλανήθηκαν… Διερωτώμαι: Υπάρχουν λογικοί άνθρωποι που θα δεχθούν μία τέτοια άποψη; Ειλικρινά, με τη συνέντευξή μου αυτή, με ενδιαφέρει βασικά να διαφυλάξω τόσο το κύρος της Μονής Βατοπαιδίου και του Γέροντος Εφραίμ, όσο, όμως, και της Δημόσιας Διοίκησης στην πατρίδα μου. Τώρα, το αν κάποιοι θέλουν να πλήξουν τις αξίες της Ορθοδοξίας, του Μοναχισμού, την αξία των πολιτικών του τόπου μας, των κρατικών λειτουργών σε όλα τα επίπεδα, καθώς και την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στη Δημόσια Διοίκηση και στους θεσμούς της χώρας μας, αυτό θα το κρίνει η ιστορία και ο χρόνος.

  Ανιδιοτελής προσφορά

  Θεωρείτε πως υπάρχει οιαδήποτε ιδιοτέλεια στις πράξεις του Ηγουμένου Εφραίμ;
  Προσωπικά, όχι. Γιατί ο Ηγούμενος δεν έκανε τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο, από το χρέος του, δηλαδή να διαφυλάξει και να προστατεύσει το συμφέρον και την περιουσία της μονής. Αν ήταν περιουσιακά στοιχεία της μητέρας του και του πατέρα του, θα μπορούσε να τα αγνοήσει και να παραμελήσει. Από τη στιγμή όμως που είναι Ηγούμενος, και διαπίστωσε ότι υπάρχουν κάποια περιουσιακά στοιχεία, όφειλε να εξαντλήσει κάθε νομικό μέσο, προκειμένου να μπορέσει, με τα χρήματα που θα μπορούσε να καρπωθεί από την αξιοποίηση αυτών των ακινήτων, να καλύψει ένα μέρος της χιονοστιβάδας των προβλημάτων που είχαν συσσωρευθεί επί πέντε ολόκληρους αιώνες, γιατί, μην ξεχνάτε, ότι το μοναστήρι ήταν για 536 ολόκληρα χρόνια χωρίς ηγούμενο. Όπως αντιλαμβάνεστε, ένα τεράστιο κτηριακό συγκρότημα 45 χιλιάδων τ.μ. μ’ ένα κόστος αναστηλώσεως 180 εκ. ευρώ, πρέπει να γίνει σ’ ένα βάθος χρόνου. Από την άλλην, υπάρχει ένα τεράστιο φιλανθρωπικό και εκδοτικό έργο της Μονής, που είναι μοναδικό κατά τη γνώμη μου, οι ανάγκες του οποίου πρέπει να καλυφθούν. Παράλληλα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθημερινά το μοναστήρι αυτό φροντίζει για την τροφή και την παραμονή 300 ατόμων (100 Μοναχοί – 100 επισκέπτες – 100 εργάτες). Επίσης έχει συμβάλει καταλυτικά στην απεξάρτηση νέων ανθρώπων από ναρκωτικά. Έχει, όμως, να καλύψει και το κόστος ενός τεράστιου ιεραποστολικού έργου στο εξωτερικό και, αν ήταν σε θέση το κράτος να συνειδητοποιήσει τη σημασία του ιεραποστολικού έργου, όχι απλώς θα έδινε με ανταλλαγή, αλλά θα χάριζε ένα μικρό, έστω, κομμάτι της δημόσιας περιουσίας στα μοναστήρια, για να αξιοποιηθεί αυτή, για έναν τέτοιο τεράστιο εθνικό σκοπό. Αλίμονο, αν ο Ηγούμενος δεν διεκδικούσε την περιουσία της Μονής με ό,τι στοιχεία είχε στα χέρια του (Χρυσόβουλα, Κρατικές αποφάσεις, Νόμους 1903, 1926, 1951 κ.ά.). Γιατί, φυσικά, αυτοί οι τίτλοι υπάρχουν. Το κράτος, που κόβει και ράβει νόμους αναλόγως με μελλοντική ή αναδρομική ισχύ, έκρινε, καλώς ή κακώς, ότι αυτά ανήκουν στη Μονή. Ο Ηγούμενος Εφραίμ δεν είναι ούτε δικηγόρος, ούτε γνωρίζει πως λειτουργεί η «πιάτσα» και η αγορά, κι αυτό ίσως είναι το μόνο σημείο, στο οποίο μπορεί κανείς να σταθεί, ότι, από την καλοσύνη τους και την αφέλειά τους, έπεσαν «θύματα» αυτής της κατάστασης. Διότι, ουσιαστικά, το μοναστήρι ζήτησε να του ανταλλάξουν την αξία του εναπομείναντος 5-10% της περιουσίας του. Κατά βάσιν, η Μονή τι λέει; Σας χαρίζω το 90% της περιουσίας μου, αλλά το υπόλοιπο 10% το χρειάζομαι για να συντηρήσω τις εγκαταστάσεις και τους θησαυρούς μου, που, τι είναι; Τα σπλάχνα της παράδοσης και της Ορθοδοξίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Απ’ εκεί και πέρα, το κράτος έκρινε ότι, σ’ αυτήν την τιμή, τη «λελογισμένη», όπως ειπώθηκε, έπρεπε να γίνει η ανταλλαγή. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, η αφετηρία του κακού. Γιατί πρόκειται για ανταλλαγή, η οποία έγινε με τη συναίνεση όλης της κρατικής μηχανής. Εδώ, αρχίζει όλη η κριτική. Γιατί η αξία του κάθε κτήματος του Δημοσίου είναι υποκειμενική. Δέκα άνθρωποι, θα δώσουν δέκα διαφορετικές αξίες. Δεν θα βρούμε ποτέ άκρη. Το λάθος των μοναχών, από αφέλεια, επαναλαμβάνω, είναι ότι δέχτηκαν αυτήν τη ρύθμιση. Δεν λέω ότι παραπλανήθηκαν, διότι το κράτος δεν είχε κανένα λόγο ή πρόθεση να τους παραπλανήσει, και έπραξε όπως έκρινε. Όμως, από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι παίζονται και πάρα πολλά πολιτικά παιγνίδια, χωρίς, βέβαια, κανείς να αναρωτιέται, ενώ γίνεται όλη αυτή η κριτική, ότι οι αποφάσεις αυτές εκδόθηκαν από υπουργούς και των δύο μεγάλων κομμάτων.
  Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, λοιπόν, επαναλαμβάνω πως δεν υπήρχε σε καμιά περίπτωση ιδιοτέλεια από πλευράς Ηγουμένου, ο οποίος, όπως ξέρουν όλοι, φτωχός γεννήθηκε και φτωχός θα πεθάνει, μ’ ένα ράσο όλο κι όλο.

  Χρυσόβουλα και φιρμάνια

  Με βάση όλα αυτά τα αυτοκρατορικά χρυσόβουλα, τα φιρμάνια και τα μπεράτια τα σουλτανικά, διεκδικούμε τις ελληνικές περιουσίες στην Κωνσταντινούπολη, την Ίμβρο και την Τένεδο, αλλά και αναγνωρίζουμε παρεμφερείς τίτλους για τα Βακούφια… Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πτυχή αυτής της ιστορίας, που ελάχιστα θίχτηκε.
  Νομικός δεν είμαι, αλλά ξέρω κάτι, που ξέρει, ίσως, όλος ο κόσμος. Η ιστορία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος εν Ελλάδι, βαίνει παράλληλα με την ιστορία του Ελληνισμού ανά τους αιώνες. Όλοι όσοι έχουν ιδιοκτησία γης, αν ανατρέξουν προς τα πίσω, θα βρουν ένα φιρμάνι. Κι αν ανατρέξουν πίσω ακόμη και από το φιρμάνι, θα βρουν ένα χρυσόβουλο. Αυτό συμβαίνει με τις Μονές, εδώ και αιώνες. Εδώ εγείρεται ένα πολύ σημαντικό θέμα, όμως, γιατί βλέπουμε διάφορους, και στον δημοσιογραφικό χώρο, που κόπτονται να καταρρίψουν την αξία των χρυσοβούλων. Μα, πάνω στα χρυσόβουλα στηρίζεται η παρουσία της Ελληνορθοδοξίας στην Αίγυπτο, το Ισραήλ κ.α. Και διερωτώμαι, τι επιδιώκουν όλοι αυτοί οι κονδυλοφόροι γράφοντας όλα αυτά τα πράγματα; Να ξεριζώσουν ό,τι έμεινε από τον Ελληνισμό και από εκεί;
  Εν κατακλείδι, ποια είναι η γενική εκτίμησή σας, για όλην αυτήν την ιστορία;
  Το γεγονός, είναι ένα. Το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας «πουλάει πολιτικά». Άλλωστε, αυτή είναι και ο πραγματικός στόχος. Ξεχάστηκαν τα δεκάδες σκάνδαλα που ακούμε εδώ και χρόνια, και όλη η Ελλάδα ασχολείται με τον Εφραίμ και το Βατοπαίδι και εστιάζουμε όλοι την προσοχή μας στο… γνήσιο της υπογραφής του Νικηφόρου Φωκά! Είναι, πλέον, κατανοητό σε όλους, πως τα πυρά των ημερών αυτών δεν έχουν σκοπό να πλήξουν την Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, αλλά ολόκληρη την Εκκλησία και το έργο της.
  Ό,τι κι αν συμβεί πάντως, η Εκκλησία, από αυτόν τον πόλεμο, θα βγει ενισχυμένη, έστω κι αν πρόσκαιρα αποκομίσουν άλλοι κάποια οφέλη. Το Μοναστήρι να είναι καλά, όπως λέει και ο λαός, και θα αντέξει, όπως άντεξε μία χιλιετία σε πολύ πιο σοβαρές επιθέσεις. Αλίμονο, αν πιστεύει κάποιος πως θα ανακοπεί η θεάρεστη πορεία και το έργο της Μονής από την έκβαση μιας υπόθεσης με το Δημόσιο. Η Εκκλησία πολεμούμενη, νικά.

  Οι αποφάσεις του ελληνικού Δημοσίου για την περιουσία της Μονής Βατοπαιδίου

  1. Απόφαση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών υπ’ αριθμ. 26/1998. 2. Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών υπ’ αριθμ. 1007690/610/Α0010/5-2-1999.
  3. Απόφαση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών υπ’ αριθμ. 17/2002.
  4. Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών υπ’ αριθμ. 1064538/5928/Α0010/5-8-2002.
  5. Απόφαση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών υπ’ αριθμ. 46/2002.
  6. Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών υπ’ αριθμ. 1051266/10611/Α0010/π.ε./4-6-2003.
  7. Απόφαση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών υπ’ αριθμ. 26/2004.
  8. Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών υπ’ αριθμ. 1046300/3944/Α0010/7-6-2004.
  9. Γνωμοδότηση του Δ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών υπ’ αριθμ. 15/2004.
  10. Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπ’ αριθμ. 3822/25-1-2005.
  11. Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπ’ αριθμ. 16651/26-7-2006.

  Οι Ηγούμενοι διαχειρίζονται ξένα χρήματα

  Πρόκειται για μια περιουσία που προέρχεται από κληροδοτήματα και δωρεές…
  Για όποιον δεν γνωρίζει, είναι βασικό ιερό καθήκον και υποχρέωση κάθε Ηγουμένου, να περιφρουρεί και να αξιοποιεί τις δωρεές αυτές, οι οποίες δεν έχουν «ημερομηνία λήξεως», όπως και τα κληροδοτήματα. Βάσει ποίας λογικής ή ποίου νόμου κοινωνικοποιείται η δωρεά που θέλησε να κάνει σε κάποιο Μοναστήρι κάποιος άνθρωπος «ισχυρός» ή «μέσος»; Οι Ηγούμενοι, είναι διαχειριστές ξένων χρημάτων. Δεν αγωνίζονται για να φτιάξουν, όπως εμείς, σπίτια και περιουσίες, αλλά τα μοναστήρια των πιστών. Μόνον όποιος κατηγορεί για φιλαργυρία τον… ταμία μιας τράπεζας, μόνον αυτός μπορεί να κατηγορεί ανάλογα τους Ηγουμένους και την Εκκλησία σε ό,τι αφορά την οικονομική διαχείριση της περιουσίας τους.
  Από την άλλη, πρέπει να δούμε τα πράγματα και μέσα από μια διαφορετική οπτική γωνία. Διότι με άλλο φίλτρο βλέπει ο κοσμικός και με άλλο ο μοναχός αυτά τα πράγματα. Εμείς οι λαϊκοί φτιάχνουμε έργα, με σκοπό να τα απολαύσουμε οι ίδιοι και ει δυνατόν να κερδίσουμε από αυτά. Οι μοναχοί, αντίθετα, τα φτιάχνουν για την επόμενη γενιά που θα έρθει, και βιάζονται! Θέλουν, όταν έρθει η ώρα να φύγουν από αυτόν τον κόσμο, να μην αφήσουν καμιά εκκρεμότητα στους επομένους. Αυτή η στάση, είναι κάτι που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση.
  Αυτό δεν είναι λίγο παράδοξο; Οι μοναχοί και οι ασκητές έχουν μια εσχατολογική αίσθηση του χρόνου…
  Ναι, ο αιώνας, λένε, είναι το ανοιγόκλειμα της ματιάς του Θεού… Αλλά, πάλι βιάζονται…
  Έχετε συναντήσει, μεσούσης της ιστορίας αυτής, τον γέροντα Εφραίμ;
  Ναι, και έχω μείνει κατάπληκτος από τον τρόπο που αντιμετωπίζει την κατάσταση. Είδα έναν άνθρωπο ήρεμο, πράο, να κάνει όλα όσα έχει να κάνει, στην καθημερινή του βιοτή, ένας Ηγούμενος. Να κάνει πράξη το «μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης». Ο μοναχός, όταν διώκεται, αισθάνεται να δαφνοστεφανώνεται από τον ουρανό.

 48. Ο/Η Ανώνυμος λέει:

  Καλλίλαος: Διάβασες το άρθρο του Έθνους, «‘Βοήθεια στο σπίτι’της Εκκλησίας»; Τὠρα ενοχλήθηκαν και από το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας, το οποίο προσπαθούν να απαξιώσουν εντελώς; Τους πειράζει και αυτό! Είναι προφανές ότι πρόκειται περί απύθμενης εμπάθειας, που φτάνει μέχρι Εκκλησιομαχίας και Χριστομαχίας. Οι άνθρωποι, εννοώ οι συγκεκριμμένοι δημοσιογράφοι, εξυπηρετούν αλλότριους σκοπούς και ατζέντες και προφανώς θέλουν να προκαλέσουν εκλογές, διότι ο ανίκανος Γιωργάκης έγινε ξαφνικά «πρωθυπουργίσιμος.» Όχι ότι ο Κωστάκης είναι καλλίτερος, αλλά μεταξύ τυφλών προέχει ο μονόφθαλμος, έστω και με μεγάλη μυωπία (Κωστάκης…). Συγνώμη για την ενδεχόμενη πολιτικολογία μου, αλλά δεν ψηφίζω ούτε τον ένα ούτε τον άλλο, για να μην παρεξηγηθώ δηλαδή…

 49. Ο/Η Idom λέει:

  @ Ανώνυμο

  Θεωρώ και εγώ ότι δεν μπορούσε να αντισταθεί ο ελληνικός στρατός στον γερμανικό. Πρακτικά, όντως θα αυτοκτονούσε αν συνέχιζε. Είναι λυπηρή η ήττα ή η παράδοση αλλά μιλώντας ρεαλιστικά, αναγκαία κάποιες φορές. Αλλά ΤΙ σχέση έχει αυτό με την θέση τής Εκκλησίας;

  Στο δημοτικό μάς είχαν ζαλίσει να μάς λένε για την χαρά των πρώτων Χριστιανών που ΑΠΟΖΗΤΟΥΣΑΝ να μαρτυρήσουν στις αρένες για να διαδώσουν την πίστη τους (και μιλούσαν για απλούς πιστούς, ούτε καν για ιερωμένους). ΠΟΤΕ έκαναν την ΕΚΠΤΩΣΗ οι ίδιοι οι ιερωμένοι και υιοθέτησαν την realpolitik;
  Άρα μήπως είναι καθαρή προπαγάνδα στο σχολείο η αναφορά στους ήρωες Πρωτοχριστιανούς; Μήπως είναι πολύ καλό να σφαγιάζεται το πόπολο και το ιερατείο να νιώθη μία βαθιά θλίψη; (Ειδικά όταν το ιερατείο έχει πρώτα παρακινήσει στα όπλα και τα έχει ευλογήσει…)

  Και προφανώς δεν ζήτησε κανένας να κάνουν χαρακίρι οι μοναχοί. Ούτε να πάρουν τα όπλα. Πολύ απλά ας μην έστελναν την επιστολή.

  Γενικά, τρέχαν και κτυπούσαν προσοχές σε όποιον κατακτητή έμπαινε στην χώρα τους… (Μόνο οι Σταυροφόροι δεν το δέχτηκαν αυτό – εν μέρει -, και μετά το ιερατείο μας τούς είχε περισσότερο άχτι.) Ο απλός ελληνικός λαός ΔΕΝ είχε αυτή την δυνατότητα. Ο ζήλος για το σαρκίο τους είναι υπερβολικός . Μην μού πεις ότι το ‘καναν για το καλό τής Ορθοξίας. Παραείναι βολικό.

  Και αφού για τους εαυτούς τους είναι τόσο καλοί και βολικοί, ας μην καταπελτιάζουν με πρωτοχριστιανική αυστηρότητα τις υπόλοιπες ανθρώπινες «αμαρτίες» (ομοφυλοφυλία κ.λπ.).

  Idom

 50. Ο/Η Idom λέει:

  @ Ανώνυμο

  Σχετικά με όσα γράφεις για δημοσιεύματα, πολιτικούς και συμφέροντα:
  Κοιτάς το δάκτυλο και όχι αυτό που δείχνει. Μπορεί κάποιοι πολιτικοί να είναι αλεπούδες, Σιωνιστές, φερέφωνα των Νεφελίμ και ότι άλλο.
  (ΟΚ, χρήσιμο να το θυμόμαστε και αυτό.)
  Αλλά στην προκειμένη περίπτωση δείχνουν / καταγγέλουν ένα πραγματικά παθογενές φαινόμενο που κάποτε πρέπει να εξαληφθεί.

  Idom

 51. Ο/Η Idom λέει:

  @ Γ. Οικονόμου

  » Ο Ηγούμενος Εφραίμ δεν είναι ούτε δικηγόρος, ούτε γνωρίζει πως λειτουργεί η «πιάτσα» και η αγορά… »

  Ουαααχαχαχα! Εγώ ξέρω ένα με τον Τοτό φαντάρο, αλλά δεν είναι τόσο καλό.

  » … «ο μοναδικός σε ικανότητες» Μοναχός Εφραίμ, προσωπικά αρνούμαι να το δεχθώ. Αν υπάρχει άνθρωπος με τέτοιες μοναδικές ικανότητες, τότε να τον καλέσουν στη Λευκωσία να λύσει το Κυπριακό και στα Σκόπια για να κλείσει το Μακεδονικό. »

  Μην τού βάζετε ιδέες, έλεος. Ένας Γιοσάκης φτάνει!

  » Με βάση όλα αυτά τα αυτοκρατορικά χρυσόβουλα, τα φιρμάνια και τα μπεράτια τα σουλτανικά, διεκδικούμε τις ελληνικές περιουσίες στην Κωνσταντινούπολη, την Ίμβρο και την Τένεδο, αλλά και αναγνωρίζουμε παρεμφερείς τίτλους για τα Βακούφια… »

  Με βάση επίσης αυτά τα χρυσόβουλα, οι Άγγλοι λένε ότι τα «Ελγίνεια» είναι δικά τους.
  Προφανώς, η Οθωμανική αυτοκρατορία είχε οργάνωση και νόμους και έπραττε με βάση το εκάστοτε συμφέρον (τής Υψηλής Πύλης ή κάποιου ανθυποβαθμοφόρου).
  Όμως το Χριστιανικό Ορθόδοξο ιερατείο, που εκφωνεί πύρινους λόγους εναντίον τής Τουρκιάς και μάς προτρέπει κάθε τόσο να τους πάρουμε φαλάγγι έως την Κόκκινη μηλιά, γιατί επικαλείται τα εχθρικά φιρμάνια;
  Τα καλά και συμφέροντα, ε;

  » Μόνον όποιος κατηγορεί για φιλαργυρία τον… ταμία μιας τράπεζας, μόνον αυτός μπορεί να κατηγορεί ανάλογα τους Ηγουμένους και την Εκκλησία σε ό,τι αφορά την οικονομική διαχείριση της περιουσίας τους. »

  (Οι ταμίες δεν διαχειρίζονται τις περιουσίες των τραπεζών… Άλλων ειδικότητα είναι.)
  Άφεριμ, αυτό λέω και εγώ στα προηγούμενά μου σχόλια: η Εκκλησία έχει (εδώ και καιρό) μετασχηματιστεί σε τράπεζα, σε επιχείρηση, και μάλιστα με ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ευνοϊκούς όρους αντιμετώπισης από το Κράτος.
  Άιντε, καιρός να ιδιωτικοποηθεί.

  Κε Οικονόμου, το θέμα δεν είναι να αποδείξει ο κάθε Εφραίμ ότι είναι νομικά αποδεκτός (Βουλγαράκης – Εφραίμ -Συμμαχία!). Το θέμα είναι να είναι ηθικά σωστός. Όπως διαλαλεί ότι η θρησκεία του επιτάσσει.

  Idom

 52. Ο/Η Έρκος Οδόντων λέει:

  Ξέρετε κάτι, κύριοι ιερωμένοι -τρόπος του λέγειν-, εκτός από την Πηνελόπη Δέλτα, αυτοκτόνησε τότε και ο νόμιμος Πρωθυπουργός της Ελλάδας ο Κορυζής. Για την ξεφτίλα της συνθηκολόγησης του Τσολάκογλου κι αυτός, όπως κι εκείνη.
  Και καθαιρέθηκε και ο νόμιμος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος, επειδή αρνήθηκε να ορκίσει την Κυβέρνηση Εθνικού Ευεργέτη κατ’ εσάς Τσολάκογλου, που διαδέχθηκε τον αυτοχειριασθέντα Κορυζή.
  Αν σας λένε κάτι όλα αυτά… Αν σας λένε, ας πούμε, ότι τότε υπήρχαν και ιερωμένοι με αρχι… (ερατική υπόσταση).
  Αλλά πού να σας πουν εσάς! Ο νους σας στο μπερντέ! Και στην ομοφυλοφυλία, την νύκτα να την ασπαζόσαστε και τη ημέρα να την καταριέστε!

 53. Ο/Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ λέει:

  Έκκληση προς τον Εφραίμ απηύθυνε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου

  Έκκληση στον ηγούμενο Εφραίμ και στο ηγουμενοσυμβούλιο της Μονής Βατοπεδίου να επιστρέψουν όσα έχουν πάρει «εκτός της λελογισμένης τιμής» απηύθυνε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος.

  Σε δηλώσεις του, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ανέφερε πως δεν είναι ντροπή, «μάλλον είναι προς τιμή τους να επιστρέψουν όσα έχουν πάρει εκτός της λελογισμένης τιμής». Ο κ. Χρυσόστομος είπε ότι «θέλει αρετή και τόλμη για να κάνει κανείς κάτι τέτοιο, εμείς όμως τους καλούμε να τολμήσουν να το κάνουν, γιατί η Εκκλησία δεν θέλει χρήματα να στοιβάζει στις τράπεζες ή να λέει ότι είναι πλούσια».

  «Αν έχουν το θάρρος να επανορθώσουν τα σφάλματά τους, τότε τους αξίζουν και συγχαρητήρια», πρόσθεσε. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου εξέφρασε διαφωνία με τις δοσοληψίες, στις οποίες φέρεται να εμπλέκεται η Μονή Βατοπεδίου και πρόσθεσε ότι το ζήτημα απασχολεί και την Εκκλησία της Κύπρου.

  Ο Κύπρου Χρυσόστομος είπε ότι η Εκκλησία χρειάζεται κάποιες επενδύσεις για να μπορεί να υλοποιεί το πολυσχιδές της έργο και την εργασία της, στους πάρα πολλούς τομείς με τους οποίους ασχολείται. Σημείωσε ωστόσο ότι «είμεθα αντίθετοι με αυτά τα κοντραμπάντα».

  kathimerini.gr ,28-09-08

 54. Ο/Η Γεώργιος Οικονόμου λέει:

  Η Ιερά Μοναστική Πολιτεία του Αγιωνύμου Όρους Άθω (La Republique des Moins)

  Αφιέρωμα στο Αγιο Ὀρος. Το ντοκυμαντέρ δημιουργήθηκε από Γάλλους κινηματογραφιστές και αποτελεί ένα απο τα ομορφότερα αφιερώματα για το Περιβόλι της Παναγιάς!

  http://www.youtube.com/watch?v=7wOwKpQaaIs&feature=related

 55. Ο/Η Γεώργιος Οικονόμου λέει:

  Κάποιοι θέλουν να αφαιρέσουν από το Μοναστήρι ακόμη και το 10% που του έχει μείνει με προφανή σκοπό να το εξαφανίσουν. Ντροπή!

  http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1786&Itemid=1

  Ανοιχτή επιστολή Αρχιμ. Εφραίμ Βατοπαιδινού
  Γράφει ο/η Αιμίλιος Πολυγένης 13:00
  14.10.08

  Έκτακτο – Ανοιχτή επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Παπούλια, το Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Καραμανλή, τον Εισαγγελέα κ. Σανιδά καθώς και σε όλα τα Μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, απέστειλε σήμερα ο Ηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Αρχιμ. Εφραίμ.
  Η επιστολή του Ηγούμενου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου που σήμερα δημοσιεύει το Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων Romfea.gr έχει ως εξής:

  Εξοχώτατε Πρόεδρε της Δημοκρατίας Κύριε Παπούλια,

  Εξοχώτατε Πρόεδρε της Κυβερνήσεως Κύριε Καραμανλή,

  Εξοχώτατε Εισαγγελεύ Κύριε Σανιδά,

  Εξοχώτατα Μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου,

  Αγαπητοί εν Χριστώ Αδελφοί,

  Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε!

  Διανύουμε ήδη τον δεύτερο μήνα από τότε πού η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου και ο υπογραφόμενος Καθηγούμενος Αρχιμ. Εφραίμ γίναμε στόχοι πρωτοφανών και αδίκων επιθέσεων δεχόμενοι πυρά αδιανόητα και χωρίς προηγούμενο, τα οποία όμως δημιουργούν απέραντη θλίψη, πόνο ψυχής αλλά και ερωτηματικά σε όλους.

  Όταν προ 18 περίπου ετών ανέλαβε η Αδελφότητά μου (μέ ομόφωνες εγκρίσεις της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους και της Εξαρχίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου) την τύχη αυτής της κορυφαίας ιστορικής Μονής της Ορθοδοξίας, ώφειλα μεταξύ των άλλων να ξεκινήσω το τεράστιο αναστηλωτικό έργο –υψηλότατου κατασκευαστικού κόστους– διεκδικώντας φυσικά οικονομικούς πόρους πού μέρος αυτών προήρχετο και από την αξιοποίηση του εναπομείναντος 10% περίπου της περιουσίας της Μονής, διότι το υπόλοιπο 90% είχε ήδη προσφερθεί στον Ελληνικό λαό (Νόμος 5377/1932).

  Κατά την διαδικασία αυτή –πού άρχισε το 1994– εξεδόθησαν οι κάτωθι απoφάσεις:

  Απόφαση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών υπ’ αριθμ. 26/1998.

  Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών υπ’ αριθμ. 1007690/610/Α0010/5-2-1999.

  Απόφαση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών υπ’ αριθμ. 17/2002.

  Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών υπ’ αριθμ. 1064538/5928/Α0010/5-8-2002.

  Απόφαση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών υπ’ αριθμ. 46/2002.

  Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών υπ’ αριθμ. 1051266/10611/Α0010/π.έ./4-6-2003).

  Απόφαση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημοσίων Κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών υπ’ αριθμ. 26/2004.

  Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών υπ’ αριθμ. 1046300/3944/Α0010/7-6-2004.

  Γνωμοδότηση του Δ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών υπ’ αριθμ. 15/2004.

  Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης υπ’ αριθμ. 3822/25-1-2005.

  Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης υπ’ αριθμ. 16651/26-7-2006.

  Απόφαση Εισαγγελέως Εφετών Αθηνών υπ’ αριθμ. ΑΒΜ: Ω07/57/18-12-2007.

  Απόφαση Αντιεισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών υπ’ αριθμ. ΑΒΜ: Ω08/22/13-3-2008.

  Τις αποφάσεις αυτές –εδώ και 10 χρόνια– τις υπέγραψαν δεκάδες Ανώτατοι Κρατικοί Λειτουργοί υψηλού κύρους, ήθους και γνώσεων (Υπουρ­γοί προερχόμενοι και από τα δύο μεγάλα κόμματα, μέλη του Νο­μικού Συμβουλίου του Κράτους, μέλη Ειδικών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων, Εισαγγελείς αλλά ακόμη και απλοί Δημόσιοι Υπάλληλοι) βασιζόμενοι σε νόμους και σε γνωματεύσεις ειδικών Καθηγητών Πανεπιστημίων.

  Δηλαδή τα εξέτασε, τα ενέκρινε και τα επικύρωσε η κορυφή της πυραμίδας της Κρατικής και Δικαστικής Εξουσίας. Τα ονόματα όλων αυτών είναι γνωστά και υπάρχουν.

  Αν το ζητούμενο είναι όμως να πειστεί η κοινή γνώμη πώς όλοι αυτοί… παραπλανήθηκαν και ένοχος είναι… “ο μοναδικός σε ικανότητες” Ηγούμενος Εφραίμ, προσωπικά τότε δέχομαι ταπεινά να πορευθώ τον δρόμο μου προπηλακιζόμενος και διασυρόμενος, με την απόλυτη ικανοποίηση πώς ως Μοναχός έκανα απέναντι στο Θεό απόλυτα το καθήκον μου.

  Δεν θα δεχθώ όμως ποτέ σαν Έλληνας με απλό κοινό νού, πώς όλοι αυτοί οι άνδρες του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όλων των παρατάξεων, καθώς και οι επίσημοι Ανώτατοι Κρατικοί Λειτουργοί πού πέρασαν μάλιστα αυτά τα χρόνια από το Μοναστήρι μας και μάς συνεχάρησαν για το τεράστιο, μοναδικό έργο μας –όπως και γραπτά ακόμη το χαρακτήρισαν– όλους αυτούς πού τους τιμώ ιδιαίτερα για το ήθος και τις νομικές τους γνώσεις και πού ο Ελληνικός λαός τους εμπιστεύτηκε τα υψηλότερα αξιώματα… υπήρξαν αφελείς και παραπλανήθηκαν.

  Διερωτώμαι. Υπάρχουν λογικοί άνθρωποι πού θα δεχθούν μία τέτοια άποψη;

  Με πόνο ψυχής, συκοφαντούμενος αλλά και πνευματικά ήρεμος θα ακολουθήσω τον δρόμο πού επέλεξε για μένα ο Κύριος. Θεωρώ φυσικά υποχρέωσή μου με όλες μου τις δυνάμεις να βοηθήσω το έργο της Δικαιοσύνης.

  Ειλικρινά, με την επιστολή μου αυτή με ενδιαφέρει βασικά να διαφυλάξω το κύρος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου και του Ορθόδοξου Μοναχισμού εν γένει, της Δημόσιας Διοίκησης και τελευταία τον εαυτό μου.

  Τώρα το αν κάποιοι θέλουν να πλήξουν τις αξίες της Ορθοδοξίας, του Μοναχισμού, την αξία των Πολιτικών του τόπου μας, των Κρατικών Λειτουργών σε όλα τα επίπεδα, καθώς και την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στην Δημόσια Διοίκηση και στους θεσμούς της χώρας μας αυτό θα το κρίνει η ιστορία και ο χρόνος.

  Ευχόμεθα η Κυρία Θεοτόκος, η Έφορος και Ηγουμένη του Αγίου Όρους, στην οποία είναι αφιερωμένη και η Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, να αναλάβει τα πάντα, να φωτίσει όλους, να γίνουν όλα κατά το άγιο θέλημά Της.

  Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου

  Αρχιμανδρίτης Εφραίμ

 56. Ο/Η Ανώνυμος λέει:

  Περὶ Ἐσφιγμενιτῶν ἐν τῷ Ἁγιωνύμῳ Ὄρει τοῦ Ἀθωνος

  http://www.youtube.com/watch?v=YFWT1vz4D7M&feature=related

 57. Ο/Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ λέει:

  «Πραξικόπημα στη Δικαιοσύνη»
  14/10/2008

  Σκληρές εκφράσεις κατά της ΝΔ από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ

  «Για προσπάθεια ελέγχου και χειραγώγησης της Δικαιοσύνης που υπονομεύει κάθε έννοια κράτους – δικαίου», και για «πραξικόπημα στο χώρο της Δικαιοσύνης» έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου.

  «Η κυβέρνηση βουλιάζει κάτω από το βάρος των πράξεών της και συνεχίζει τις προσπάθειες συγκάλυψης των ευθυνών της. Οφείλει να δεχθεί ως κοινοβουλευτική πλειοψηφία τις προτάσεις μας για τη σύσταση εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών, για κάθε υπόθεση διαφθοράς και σκανδάλων των τελευταίων ετών. Ας είναι αυτή η τελική της πράξη, ώστε να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές λύτρωσης και όχι παραγραφής» τόνισε.

  Ο Γιώργος Παπανδρέου πρόσθεσε ότι σήμερα απαιτείται υπεύθυνη και αξιόπιστη ηγεσία, ώστε να βγάλει τη χώρα από τη μεγαλύτερη πολιτική κρίση των τελευταίων ετών και τόνισε ότι «αυτή είναι η απαίτηση του λαού και σε αυτή εμείς θα ανταποκριθούμε».

  Τιμούμε, είπε, τους εισαγγελείς που «αρνήθηκαν την απαράδεκτη παρέμβαση των κυβερνητικών εντολοδόχων, που σκοπό είχε τη συγκάλυψη απαράδεκτων, αδιαφανών και παράνομων πράξεων».

  Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «συντονισμένες πράξεις κυβερνητικών στελεχών, που μέλημα τους είναι η λεηλασία της περιουσίας του ελληνικού λαού».

  ΑΠΟ:
  http://www.skai.gr/master_story.php?id=96861

 58. Ο/Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ λέει:

  Παραγωγικός από νωρίς ο Εφραίμ
  Της Μαριλης Μαργωμενου

  Ο νεαρός Βασίλης ήταν παιδί ακόμα όταν έγινε η εισβολή στην Κύπρο. Οι άνθρωποι που τον θυμούνται, λένε πως αυτό το γεγονός ήταν που τα άλλαξε όλα – πως αν δεν είχε σκοτωθεί τότε ο πατέρας του, αν από τότε δεν αναγκαζόταν να φοράει μαύρα, και δεν είχε μείνει σχεδόν χωρίς κανένα φίλο, ίσως να μη στρεφόταν ποτέ στη θεολογία. Κι ίσως να μη γινόταν ποτέ ο άνθρωπος για τον οποίο συζητά όλη η Ελλάδα τις τελευταίες εβδομάδες: ο ηγούμενος Εφραίμ της μονής Βατοπεδίου.

  «Εφραίμ» στα εβραϊκά σημαίνει «παραγωγικός», «αποτελεσματικός».

  Με τον γέροντα Ιωσήφ
  Ο νεαρός Εφραίμ, το νέο του όνομα το δικαίωσε από νωρίς. Αν ο ετεροθαλής αδελφός του, ο Νίκος Κουτσού μπόρεσε να γίνει απλώς ένας εθνικιστής πολιτικός και να ιδρύσει το κόμμα των «Νέων Οριζόντων» στην Κύπρο, ο Εφραίμ απ’ τη Θεολογική Σχολή της Αθήνας βρέθηκε να υπηρετεί κατηχητής στην ενορία των Τριών Ιεραρχών στην Καισαριανή, κι από εκεί πήγε πρώτη φορά στο Αγιον Ορος. Ο γέροντας Ιωσήφ που γνώρισε εκεί, και λίγο καιρό μετά θα τον οδηγούσε πίσω στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην Πάφο, έμελλε να παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή του.

  Η ιστορία, λένε, γράφεται με περίεργο τρόπο. Ο τότε μητροπολίτης Πάφου Χρυσόστομος, ήταν ο πρώτος που παρατήρησε την παράξενη συμπεριφορά του γέροντα Ιωσήφ. Οταν οι καταγγελίες είδαν το φως της δημοσιότητας, στη Μεγαλόνησο ξέσπασε σάλος. Ο μητροπολίτης ενεφάνισε μοναχές έτοιμες να μιλήσουν για τις «ύποπτες» επισκέψεις του Ιωσήφ στο γυναικείο μοναστήρι τους. Ηταν θέμα χρόνου το να φύγει η ομάδα του Ιωσήφ απ’ την Κύπρο – και θέμα ισορροπιών το πού θα καταλήξει.

  Εγκατάσταση στο Βατοπέδι
  Το Βατοπέδι εκείνη την εποχή, ήταν σε άθλια κατάσταση: μια μονή ρημαγμένη με πέντε γερασμένους μοναχούς και χωρίς ηγούμενο. Για την ομάδα του Ιωσήφ, η εγκατάσταση εκεί έμοιαζε ιδανική λύση, εξ ου και ο τότε διοικητής του Αγίου Ορους, ο αλευροβιομήχανος Κ. Λούλης από τον Βόλο, την υποστήριξε με τέτοια επιμονή που στο τέλος τα κατάφερε: το 1990, ο Εφραίμ έγινε ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου. Από την αρχή ακόμα, το δεξί του χέρι ήταν ο Αρσένιος. Ο νεαρός μοναχός που μέχρι πριν από μερικά χρόνια ήταν φοιτητής Νομικής στη Θράκη και οργανωμένος στην ΚΝΕ, είχε άπειρες επαναστατικές ιδέες για να εφαρμόσει στο μοναστήρι. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν η οικονομική υποστήριξη των Κυπρίων επιχειρηματιών τα πρώτα χρόνια (γιατί το Βατοπέδι ήταν η πρώτη μονή με Κύπριο ηγούμενο), και οι ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις τα επόμενα – εξ ου και όταν επεσκέφθη ο κ. Κ. Καραμανλής το Βατοπέδιο, ο ηγούμενος Εφραίμ αντί για το κλασικό ανάθεμα κατά των Ευρωπαίων, «αποθέωσε» τον Κωνσταντίνο Καραμανλή τον πρεσβύτερο επειδή έβαλε την Ελλάδα στην ΕΟΚ!

  Αλλά βέβαια, το βασικό «ατού» της Μονής ήταν τα κειμήλιά της. Ο ηγούμενος Εφραίμ ακόμη και σήμερα ποτέ δεν αμελεί να επιδεικνύει στους διακεκριμένους επισκέπτες του το κομμάτι από το Τίμιο Ξύλο και το καλάμι στο οποίο κατά την παράδοση είχε στερεωθεί ο σπόγγος με το ξίδι που πότισε τον Ιησού. Ομως, το «διασημότερο» όλων των κειμηλίων είναι η Τιμία Ζώνη της Παναγίας.

  Τα ταξίδια της Ζώνης
  Αν μέχρι την εποχή του Εφραίμ το μόνο ταξίδι που έκανε η Ζώνη ήταν για να ξορκίσει το κακό το 1871, όταν στην Κωνσταντινούπολη είχε ξεσπάσει επιδημία χολέρας, απ’ το 1995 και μετά, τα πράγματα άλλαξαν. Ο Εφραίμ έχει κατά καιρούς πάει τη Ζώνη στο υπουργείο Δημοσίας Τάξεως όπου περίμενε τη θεία χάρη ο κ. Στ. Παπαθεμελής, αλλά και στο εργοστάσιο του κ. Λούλη, ενώ το 1995 την έβγαλε επισήμως σε περιοδεία ανά την Αθήνα με στάσεις στο σπίτι του ασθενούς Ανδρέα Παπανδρέου, στην οικία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, στις βίλες γνωστών επιχειρηματιών, κ.ά. Χορηγός της ιερής αυτής περιοδείας ήταν ο Κύπριος ιδιοκτήτης της αντιπροσωπείας Lada Hellas, στου οποίου το οικόπεδο στη λεωφόρο Καβάλας ο ηγούμενος Εφραίμ κάθε τρίμηνο στήνει και μια λατρευτικού χαρακτήρος ομιλία. Εξ ου και στο πίσω μέρος της αντιπροσωπείας εκτός από αυτοκίνητα έχει στηθεί κι ένα μαγαζί με σταυρουδάκια, κομποσκοίνια κ.λπ. προελεύσεως Βατοπεδίου για να αγοράζει το χριστεπώνυμο πλήθος.

  Αλλά η «κίνηση ματ» του ηγουμένου φαίνεται πως ήταν η προσέγγιση του ίδιου του πρωθυπουργού. Απ’ όταν γεννήθηκαν τα δίδυμα της οικογένειας Καραμανλή, ο Αρσένιος είχε προνοήσει να τους πάει μια διαβασμένη εικόνα του Μοναστηριού. Κι έτσι, όταν ο πρωθυπουργός αποφάσισε να επισκεφθεί το Αγιον Ορος ομού μετά του κ. Θ. Ρουσόπουλου, του πνευματικού τέκνου του Εφραίμ, έμοιαζε λογικό να μείνει στη Μονή Βατοπεδίου, όσο κι αν αυτό εκνεύρισε τους μοναχούς της Μεγίστης Λαύρας, πρώτης τη τάξει Μονής του Ορους. Σε μια κλασική για το Βατοπέδι, αλλά ασύλληπτη για τον κοινό νου τελετή, ο πρωθυπουργός βρέθηκε υπό το βλέμμα του Εφραίμ να διασχίζει ένα παχύ, γαλάζιο χαλί στρωμένο με δαφνόφυλλα με 100 μοναχούς παραταγμένους στο πλάι, σαν άγημα υποδοχής.

  Τεχνολογία και θαύματα
  Οπως διαπιστώνουν και οι φίλοι της μονής Βατοπεδίου (που την επισκέπτονταν τα παλαιότερα χρόνια) όταν πίνουν ελληνικό καφέ από ειδικό μηχάνημα με πλαστικά ποτηράκια(!), η εικόνα της έχει πλήρως αλλάξει. Ο Εφραίμ έχει εγκαταστήσει ασύρματο Ιντερνετ, οθόνες που παίζουν τα διεθνή πρακτορεία, ειδικούς ψύκτες για να είναι πάντα το πόσιμο νερό κρύο και το νερό των μπάνιων από χλιαρό έως ζεστό, ακόμη και μηχάνημα φαξ για να δέχεται γραπτώς τις αιτήσεις για επίσκεψη πιστών! Τα θαύματα της Παναγίας, φροντίζει να τα διαλαλεί είτε από τηλεοράσεως, όταν του παίρνουν συνέντευξη, είτε σε ιστορίες σπαρμένες ανά τον κυβερνοχώρο, όπου πιστοί περιγράφουν πώς Την είδαν να περιφέρεται στο Βατοπέδι.

  Κι αν τελευταία κανένα θαύμα δεν φαίνεται ικανό να εξαφανίσει το σκάνδαλο των οικοπέδων, ο ηγούμενος Εφραίμ δεν φαίνεται να πτοείται. Ας μην ξεχνάμε πως όταν παλαιότερα ερωτήθη τι δουλειά έχουν οι πολιτικοί, οι πρίγκιπες και οι επιχειρηματίες στη Μονή, απήντησε μετά πάσης φυσικότητας, «γιατί; Είναι κακό να ωφελούνται πνευματικά; Εμείς με τη χάρη του θεού τους βοηθούμε!». Το «…και αυτοί βοηθούν εμάς», προφανώς εννοείται.

  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

 59. Ο/Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ λέει:

  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΟΛΙΤΗΣ» ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

  Εμείς δεν θα ασχοληθούμε με το σκάνδαλο που ταλανίζει την Ελλάδα, αλλά με τον πρωταγωνιστή του, τον συμπατριώτη μας Άγιο Πατέρα Εφραίμ, κατά κόσμον Βασίλειο Κουτσού, αδελφό του αναπληρωτή προέδρου του ΕΥΡΩΚΟ Νίκου Κουτσού.
  Ο κ. Εφραίμ ήταν στο νησί μας τον περασμένο Νοέμβριο, συνοδεύοντας την Τίμια Κάρα του Αγίου Ιωάννου στου Χρυσοστόμου. Με το που πάτησε η Τίμια Κάρα το πόδι της στην Κύπρο έγιναν δύο θαύματα και ο Γέροντας Εφραίμ πήγε αυτοπροσώπως στο προεδρικό μέγαρο να ενημερώσει τον τέως Εθνάρχη. Το βράδυ, μιλώντας στο «Σίγμα», ο Εφραίμ ανακοίνωσε ότι θα γίνουν κι άλλα θαύματα.
  Άμα δεν έγινε το θαύμα τον περασμένο Φλεβάρη, βράσε ρύζι!

  ***

  Από τα πιο προσοδοφόρα κειμήλια της Μονής Βατοπεδίου είναι η θαυματουργός Άγια Ζώνη. Σε συνέντευξή του ο Γέροντας Εφραίμ περιέγραψε τις ιδιότητες της Αγίας Ζώνης:
  «Και πραγματικά, εμείς ζούμε τα θαύματα της Αγίας Ζώνης που κάνει πάρα πολλά, και το πρώτο και το μόνιμο θαύμα που είδατε, βάζουμε κορδέλα και υμνολογούμε στην Αγία Ζώνη και, όταν ζώνεται από τις στείρες γυναίκες, λύει τη στειρότητα και, όταν υπάρχουν καρκινοπαθείς που ζώνονται αυτή την κορδέλα, γίνονται καλά».

  ***

  Εσχάτως, εκτός από τους καρκινοπαθείς θεραπεύει και την απληστία των μοναχών: Μεταμορφώνει μια άγονη λίμνη σε παραθαλάσσιο τουριστικό φιλέτο!

  ***

  Αλιευμένο από ελληνικό μπλοκ:
  «ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΑΡΚΕΙ
  ΕΝΑ ΚΕΛΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΕΡΙ
  ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΜΟΝΑΧΟΙ!!!
  ΤΙ ΤΑ ΘΕΛΕΤΕ ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
  ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΩΝ
  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ;»

  ***

  Άλλο ένα σχόλιο από ελληνικό μπλοκ:
  «Eίμαστε σίγουροι ότι ο Εφραίμ δεν έχει βλέψεις και για την Ακρόπολη, βάσει επί πέτρας κειμένου από την εποχή του Ξέρξη;»

  ***

  Σύμφωνα με τον ελληνικό τύπο, ο Εφραίμ έχει δημιουργήσει κελιά για VIP επισκέπτες της μονής. Κι άμα δεν ανεβαίνουν αυτοί στο Άγιον Όρος κατεβαίνει ο Εφραίμ στην Αθήνα, μεταφέροντας και την Αγία Ζώνη. Όταν πρόκειται για εξέχουσες προσωπικότητες η Αγία Ζώνη μεταφέρεται στις βίλες τους για Private προσευχή. Αν προκύψει και κανένα θαύμα – όπως καλή ώρα το φιλέτο στην Ουρανούπολη – καλώς να ορίσει…

  ***

  Πάντως, αυτές τις μέρες ο Εφραίμ έφυγε από την Ελλάδα και πήγε στο Λονδίνο για ιατρικές εξετάσεις. Φαίνεται ότι η Αγία Ζώνη, που θεράπευσε τόσους καρκίνους, εξουθενώθηκε με θαύμα της μετατροπής της λίμνης της Βιστωνίδας σε παραθαλάσσιο φιλέτο, οπόταν ο Άγιος Πατέρας Εφραίμ εξαναγκάστηκε να καταφύγει στη συμβατή ιατρική.

  ***

  Επειδή όλη η δραστηριότητα του Αγίου Όρους περιβάλλεται από εθνικά ιδανικά, ειδικά εδώ στη στενάζουσα υπό τον ζυγό ημικατεχόμενη μας πατρίδα, κλείνουμε με την πρώτη παράγραφο της επιστολής που έστειλαν οι Αγιορείτες στον Αδόλφο Χίτλερ, το 1941, ενώ η Ελλάδα τελούσε υπό γερμανική κατοχή:

  «Εν Αγίω Όρει τη 13/26 Απριλίου 1941

  Προς την Αυτού Εξοχότητα τον Αρχικαγκελλάριον του ενδόξου Γερμανικού Κράτους Κύριον Αδόλφον Χίτλερ εις Βερολίνον.

  Εξοχότατε,

  Οι βαθυσεβάστως υποσημειούμενοι Αντιπρόσωποι των Είκοσιν Ιερών Βασιλικών Πατριαρχικών καί Σταυροπηγιακών Μονών του Αγίου Όρους Άθω, λαμβάνομεν την εξαιρετικήν τιμήν ν’ απευθυνθώμεν προς την Υμετέραν Εξοχότητα καί παρακαλέσωμεν Αυτήν θερμώς, όπως, ευαρεστημένη, αναλάβη υπό την Υψηλήν προσωπικήν Αυτής προστασίαν καί κηδεμονίαν τον Ιερόν τούτον Τόπον, του οποίου Ηγούμενοι καί αντιπρόσωποι τυγχάνομεν, διαδεχομένη εν τούτω τους ιδρυτάς καί Ευεργέτας του Ιερού τούτου Τόπου Βυζαντινούς Αυτοκράτορας καί διαδόχους τούτων»

  ΠΟΛΙΤΗΣ – 14/09/2008, Σελίδα: 11

 60. Ο/Η Ανώνυμος λέει:

  Λύσσαξαν οι Νεοταξικοί και οι πάσης φύσεως Εκκλησιομάχοι, να αλώσουν το Όρος και την Ορθοδοξία, αλλά «σκληρόν σοι πρὸς κέντραν λακτίζειν!» και «φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος» και «πῦλαι Ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς,» ήτοι οι αιρετικοί και οι αντίχριστοι όλων των αιώνων, ουδέποτε κατίσχυσαν, ούτε θα κατισχύσουν της Εκκλησίας!

 61. Ο/Η Idom λέει:

  @ Ανώνυμε

  Αν καλά θυμάμαι το «σκληρόν σοι πρὸς κέντραν λακτίζειν» το είπε ο Ωκεανός (ή οι Ωκεανίδες;) στον δεμένο στο βράχο Προμηθέα για να υποκύψει στον Δία. Ο Προμηθέας δεν υπέκυψε και 2400+ χρόνια μετά, θεωρείται ακόμα σύμβολο προς μίμηση ή έστω προς θαυμασμό.
  Αν υπάρχει Θεός, υπό οποιαδήποτε έννοια, δεν θα ήθελα να «πέσω στα χέρια του» (με την κακή έννοια εξυπακούεται). Ελπίζω να μην θέλουν και οι διάφοροι Εφραίμηδες.

  Idom

 62. Ο/Η Ανώνυμος λέει:

  Άκρως νδιαφέρουσα είναι η περιγραφή που κάνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς για την μεταστροφή του Παύλου στον Χριστιανισμό. Στον δρόμο προς την Δαμασκό ο Παύλος είδε να τον περιλούει ένα λαμπρό φως και, καθώς έπεσε χαμαί, άκουσε μια φωνή να του λέγει: “Σαούλ, Σαούλ τι μέ διώκεις, σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν” (Πράξεις των Αποστόλων 26:24).
  Το προς “κέντρα λακτίζειν” ήταν ελληνική παροιμιακή φράση και σήμαινε το να μάχεσαι κατά της βουλήσεως των θεών.
  Στον “Προμηθέα Δεσμώτη”, ο Ωκεανός συμβουλεύει τον Προμηθέα να δείξει ταπείνωση και υπακοή στο θέλημα του βασιλέως των θεών, διότι η ανυποταγή είναι σαν να λακτίζεις καρφιά “ουκούν έμειγε χρώμενος διδασκάλω προς κέντρα κώλον εκτενείς”.
  Στον “Αγαμέμνονα” ο χορός συμβουλεύει τον Αίγιστο, “προς κέντρα μη λάκτιζε, μη παίσας μογής”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *